Iisalmen reitti

 

Pajujärvi

Pinta-ala: 151 ha
Syvyys: 5 m
Keskisyvyys: 2 m
Järvityyppi: Matalat humusjärvet (Ph)
Ekologinen tila: Tyydyttävä
Laskennallinen viipymä: 9 kk
Kunta: Lapinlahti

Pajujärvi muodostaa sen länsipuolella sijaitsevan Jaakonjärven kanssa kokonaisuuden. Järvet erottaa toisistaan vain kapea salmi. Pajujärvi on rehevämpi, tummavetisempi ja syvyydeltään selvästi matalampi kuin Jaakonjärvi. Luoteisosan Kotalahti rajautuu Pajujärven 1-luokan pohjavesialueeseen.

Vedenlaatu

Pajujärvi on rehevä ja erittäin humuspitoinen järvi.


Jaakonjärven valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Pajujärvi (14B) sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Pajujärvi (14B) (2,9 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Pajujärvi (14B) (2,9 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 2 m (haetaan 2 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
08.03.19761.5120Kokonaisfosfori
12.02.20041.0119Kokonaisfosfori
12.02.20042.0219Kokonaisfosfori
20.07.20041.0132Kokonaisfosfori
20.07.20042.0233Kokonaisfosfori
23.02.20091.0120Kokonaisfosfori
23.02.20092.0222Kokonaisfosfori
06.08.20091.0126Kokonaisfosfori
06.08.20092.1235Kokonaisfosfori
14.03.20121.0115Kokonaisfosfori
14.03.20122.0216Kokonaisfosfori
22.08.20121.0138Kokonaisfosfori
22.08.20122.1237Kokonaisfosfori
01.03.20181.0123Kokonaisfosfori
01.03.20182.0216Kokonaisfosfori
20.08.20181.0128Kokonaisfosfori
20.08.20181.9127Kokonaisfosfori