Iisalmen reitti

 

Mätäsjärvi

Pinta-ala: 55 ha
Syvyys: 14 m
Keskisyvyys: 2,6 m
Järvityyppi: Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)
Ekologinen tila: Hyvä
Laskennallinen viipymä: 3 kk
Valuma-alueen pinta-ala: 13,5 km2
Kunta: Lapinlahti

Lapinlahdella Nerkoon kylän koillispuolella sijaitseva Mätäsjärvi laskee Mätäsjokea pitkin Nerkoonjärveen.

Vedenlaatu

Mätäsjärvi on rehevä ja erittäin humuspitoinen järvi.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Arviolta noin 3/4 Mätäsjärveen tulevasta fosforista tulee peltoviljelystä.


Mätäsjärven valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Mätäsjärvi 74 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kalastus & kalasto

Mätäsjärvi kuuluu Ylä-Savon kalatalousalueeseen. Järveen on 2010-luvulla istutettu kuhaa.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Mätäsjärvi 74 (13,6 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Mätäsjärvi 74 (13,6 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 13 m (haetaan 8 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
05.02.19761.0132Kokonaisfosfori
05.02.197612.61262Kokonaisfosfori
08.08.19831.0134Kokonaisfosfori
08.08.19833.0334Kokonaisfosfori
08.08.19836.0639Kokonaisfosfori
08.08.198310.01048Kokonaisfosfori
08.08.198312.81252Kokonaisfosfori
19.02.19981.0135Kokonaisfosfori
19.02.199812.712100Kokonaisfosfori
16.09.20101.0138Kokonaisfosfori
16.09.20106.0631Kokonaisfosfori
16.09.201013.01354Kokonaisfosfori
06.04.20111.0126Kokonaisfosfori
06.04.20116.0638Kokonaisfosfori
06.04.201112.312190Kokonaisfosfori
15.03.20171.0152Kokonaisfosfori
15.03.20176.0655Kokonaisfosfori
15.03.201712.512210Kokonaisfosfori
16.02.20221.0137Kokonaisfosfori
16.02.202213.01393Kokonaisfosfori
16.08.20221.0159Kokonaisfosfori
16.08.202213.213120Kokonaisfosfori