Iisalmen reitti

 

Savonjärvi

Pinta-ala: 82 ha
Syvyys: 8,7 m
Keskisyvyys: 2,2 m
Järvityyppi: Matalat humusjärvet (Mh)
Ekologinen tila: Välttävä
Laskennallinen viipymä: 5,5 kk
Valuma-alueen pinta-ala: 11 km2
Kunta: Lapinlahti

Savonjärvi sijaitsee Lapinlahden kunnan keskustaajaman itäpuolella. Länsiosastaan järvi rajautuu Haminamäki-Humpin 1E-luokan pohjavesialueeseen.

Vedenlaatu

Savonjärvi on erittäin rehevä ja humuspitoinen järvi.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Arviolta noin puolet Savonjärveen tulevasta fosforista tulee peltoviljelystä ja kymmenisen prosenttia haja-asutuksen jätevesistä. Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmassa (2016–2021) esitetty ulkoisen fosforikuormituksen vähentämisen tarve on n. 25 %. Myös sisäisellä kuormituksella on arvioitu olevan merkittävä vaikutus järven tilaan. 

Savonjärven tilaa on pyritty parantamaan useita kertoja. Vuosina 1998–1999 järveä kunnostettiin Savonjärven kalastuskunnan toimesta. Tällöin poistettiin vesikasvillisuutta, ruopattiin väyliä järven itäosaan, hoitokalastettiin sekä rakennettiin ympäristökeskuksen suunnittelema pohjapato keskivedenkorkeuden nostamiseksi. Toinen kunnostushanke toteutettiin vuonna 2011 Savonjärven kyläyhdistyksen toimesta. Tuolloin keskeisinä toimenpiteinä ovat olleet tehokalastus, haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tehostaminen sekä vesiensuojelukosteikkojen toteutus. Tehokalastusta on toteutettu suunnitelmallisesti myös vuosina 2013–2014.


Savonjärven valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Savojärvi 33 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kalastus & kalasto

Savonjärvi kuuluu Ylä-Savon kalatalousalueeseen. Järveen on 2010-luvun alkupuolella istutettu kuhaa.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Savojärvi 33 (8,6 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Savojärvi 33 (8,6 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 7 m (haetaan 5 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
04.02.19761.0144Kokonaisfosfori
04.02.19767.6786Kokonaisfosfori
29.08.19881.0139Kokonaisfosfori
29.08.19887.7740Kokonaisfosfori
23.02.19981.0130Kokonaisfosfori
23.02.19987.27160Kokonaisfosfori
05.04.20111.0123Kokonaisfosfori
05.04.20116.0692Kokonaisfosfori
05.04.20117.77200Kokonaisfosfori
18.08.20111.0141Kokonaisfosfori
18.08.20116.0645Kokonaisfosfori
18.08.20117.8755Kokonaisfosfori
14.03.20121.0128Kokonaisfosfori
14.03.20127.8762Kokonaisfosfori
11.07.20121.0157Kokonaisfosfori
11.07.20127.7762Kokonaisfosfori
06.08.20121.0154Kokonaisfosfori
06.08.20127.5751Kokonaisfosfori
07.03.20131.0133Kokonaisfosfori
07.03.20137.67160Kokonaisfosfori
16.07.20131.0160Kokonaisfosfori
16.07.20137.4757Kokonaisfosfori
12.08.20131.0167Kokonaisfosfori
12.08.20137.7759Kokonaisfosfori
13.03.20141.0132Kokonaisfosfori
13.03.20144.0453Kokonaisfosfori
13.03.20147.87130Kokonaisfosfori
30.06.20141.0163Kokonaisfosfori
30.06.20144.0451Kokonaisfosfori
30.06.20147.6794Kokonaisfosfori
11.08.20141.0156Kokonaisfosfori
11.08.20144.0437Kokonaisfosfori
11.08.20147.47120Kokonaisfosfori
09.03.20151.0141Kokonaisfosfori
09.03.20154.0458Kokonaisfosfori
09.03.20157.87150Kokonaisfosfori
20.08.20151.0145Kokonaisfosfori
20.08.20154.0440Kokonaisfosfori
20.08.20157.77140Kokonaisfosfori
07.03.20161.0138Kokonaisfosfori
07.03.20167.7796Kokonaisfosfori
18.07.20161.0151Kokonaisfosfori
18.07.20167.5789Kokonaisfosfori
10.08.20161.0158Kokonaisfosfori
10.08.20167.67140Kokonaisfosfori
01.03.20181.0141Kokonaisfosfori
01.03.20184.0448Kokonaisfosfori
01.03.20187.67260Kokonaisfosfori
12.07.20181.0148Kokonaisfosfori
12.07.20184.0437Kokonaisfosfori
12.07.20187.9740Kokonaisfosfori
20.08.20181.0141Kokonaisfosfori
20.08.20184.0444Kokonaisfosfori
20.08.20187.77120Kokonaisfosfori
12.03.20201.0136Kokonaisfosfori
12.03.20207.07180Kokonaisfosfori
23.07.20201.0138Kokonaisfosfori
23.07.20207.0741Kokonaisfosfori
17.08.20201.0147Kokonaisfosfori
17.08.20207.37130Kokonaisfosfori
01.03.20231.0131Kokonaisfosfori
01.03.20237.0749Kokonaisfosfori
25.07.20231.0140Kokonaisfosfori
25.07.20237.57190Kokonaisfosfori
28.08.20231.0135Kokonaisfosfori
28.08.20237.47290Kokonaisfosfori