Iisalmen reitti

 

Suurijoki

Ekologinen tila: Tyydyttävä
Pituus: 15,7 km
Valuma-alueen pinta-ala: 103 km2
Kunta: Lapinlahti
Jokityyppi: Keskisuuret turvemaiden joet

Suurijoen valuma-alue kokoaa Lapinlahden kunnan koillis- ja itäpuolisilta pelto-, metsä- ja suoalueilta virtaavat vedet ja laskee Onkiveden Lapinlahteen. Korkeuseroa kertyy 8,6 metriä. Valuma-alueella sijaitsee Hukkasuon luonnonsuojelualue.

Suurijoki saa alkunsa suoalueilta laskevasta puroverkostosta, jotka laskevat Lammakkeenlampeen. Lammakkeenjoen keskiosalle yhtyy pohjoisen suunnasta Polvijoki, jonka jälkeen virtaama kasvaa selvästi. Suurjoki on erittäin tummavetinen ja alaosiltaan se kulkee lähes suojavyöhykkeettömässä peltomaisemassa. Ylin koski on yläosaltaan perattu, noin 300 m pitkä, yhtenäinen ja verraten loiva. Kosken alaosa on lohkareisempi ja useisiin sivu-uomiin hajoava. Alin Vetokoski on voimakkaasti perattu, tasapohjainen ja virtaukseltaan nivamainen. Rannoille ja hidasvirtaisiin kohtiin on kerääntynyt runsaasti hiekkaa. Joki laskee suvantomaisena Suurijoki-nimisenä uomana peltomaiseman halki Onkiveteen.

Näytteenottopisteen Suurijoki sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Suurijoki

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Suurijoki

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 1 m (haetaan 1 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
06.04.20110.40120Kokonaisfosfori
11.05.20110.5035Kokonaisfosfori
24.08.20110.5052Kokonaisfosfori
27.09.20110.5065Kokonaisfosfori
13.03.20140.50100Kokonaisfosfori
07.05.20141.0134Kokonaisfosfori
13.08.20141.0179Kokonaisfosfori
23.10.20140.5038Kokonaisfosfori
10.03.20151.0151Kokonaisfosfori
20.05.20151.0128Kokonaisfosfori
12.08.20151.0161Kokonaisfosfori
21.10.20151.0144Kokonaisfosfori
01.03.20180.5040Kokonaisfosfori
18.04.20180.1069Kokonaisfosfori
14.05.20180.1030Kokonaisfosfori
15.08.20180.1032Kokonaisfosfori
06.09.20180.1042Kokonaisfosfori
10.10.20180.1070Kokonaisfosfori
01.03.20210.9037Kokonaisfosfori
26.05.20210.5037Kokonaisfosfori
09.08.20210.5048Kokonaisfosfori
12.10.20210.1045Kokonaisfosfori