Iisalmen reitti

 

Valkeinen

Pinta-ala: 33,7 ha
Syvyys: 20,7 m
Keskisyvyys: 6,9 m
Laskennallinen viipymä: 5 v 8 kk
Valuma-alueen pinta-ala: 1,3 km2
Kunta: Lapinlahti

Lapinlahdella 5-tien länsipuolella sijaitseva Valkeinen on suosittu uimapaikka.

Hydrologia

Valkeisella on hyvin pieni valuma-alue ja syvyydestään johtuen suhteellisen suuri tilavuus, minkä vuoksi järven viipymä on pitkä. Valkeinen sijaitsee osittain Honkalammen 1-luokan pohjavesialueella.

Vedenlaatu

Valkeinen on karu ja vain lievästi humuspitoinen järvi.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Pienen valuma-alueen omaavaan järveen tulee valuma-alueelta vain vähän ravinteita. Pääosa järveen tulevasta fosforista tulee luonnonhuuhtouman kautta. Ihmisperäisestä toiminnasta suurin osuus on arviolta haja-asutuksella.


Valkeisen valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Valkeinen 047 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kalastus & kalasto

Valkeinen kuuluu Ylä-Savon kalatalousalueeseen. Järveen on istutettu siikaa vuonna 2015.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Valkeinen 47 (20,7 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Valkeinen 47 (20,7 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 20 m (haetaan 15 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
03.02.19761.018Kokonaisfosfori
03.02.197619.81937Kokonaisfosfori
19.02.19981.019Kokonaisfosfori
19.02.199810.0105Kokonaisfosfori
19.02.199820.02016Kokonaisfosfori
20.02.200819.31915Kokonaisfosfori
20.02.20081.015Kokonaisfosfori
20.02.200810.0106Kokonaisfosfori
21.02.20111.016Kokonaisfosfori
21.02.201110.0107Kokonaisfosfori
21.02.201119.11934Kokonaisfosfori
09.03.20161.017Kokonaisfosfori
09.03.201610.0109Kokonaisfosfori
09.03.201619.21923Kokonaisfosfori
08.08.20181.015Kokonaisfosfori
08.08.201810.0106Kokonaisfosfori
08.08.201819.31911Kokonaisfosfori
05.03.20191.017Kokonaisfosfori
05.03.201910.0108Kokonaisfosfori
05.03.201919.71973Kokonaisfosfori
01.03.20221.017Kokonaisfosfori
01.03.202210.0106Kokonaisfosfori
01.03.202219.51930Kokonaisfosfori