Iisalmen reitti

 

Valkeinen

Pinta-ala: 33,7 ha
Syvyys: 20,7 m
Keskisyvyys: 6,9 m
Laskennallinen viipymä: 5 v 8 kk
Valuma-alueen pinta-ala: 1,3 km2
Kunta: Lapinlahti

Lapinlahdella 5-tien länsipuolella sijaitseva Valkeinen on suosittu uimapaikka.

Hydrologia

Valkeisella on hyvin pieni valuma-alue ja syvyydestään johtuen suhteellisen suuri tilavuus, minkä vuoksi järven viipymä on pitkä. Valkeinen sijaitsee osittain Honkalammen 1-luokan pohjavesialueella.

Vedenlaatu

Valkeinen on karu ja vain lievästi humuspitoinen järvi.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Pienen valuma-alueen omaavaan järveen tulee valuma-alueelta vain vähän ravinteita. Pääosa järveen tulevasta fosforista tulee luonnonhuuhtouman kautta. Ihmisperäisestä toiminnasta suurin osuus on arviolta haja-asutuksella.


Valkeisen valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Valkeinen 047 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kalastus & kalasto

Valkeinen kuuluu Ylä-Savon kalatalousalueeseen. Järveen on istutettu siikaa vuonna 2015.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Valkeinen 47 (20,7 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Valkeinen 47 (20,7 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 20 m (haetaan 15 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
03.02.19761.018Kokonaisfosfori
03.02.197619.81937Kokonaisfosfori
19.02.19981.019Kokonaisfosfori
19.02.199810.0105Kokonaisfosfori
19.02.199820.02016Kokonaisfosfori
20.02.200819.31915Kokonaisfosfori
20.02.20081.015Kokonaisfosfori
20.02.200810.0106Kokonaisfosfori
21.02.20111.016Kokonaisfosfori
21.02.201110.0107Kokonaisfosfori
21.02.201119.11934Kokonaisfosfori
09.03.20161.017Kokonaisfosfori
09.03.201610.0109Kokonaisfosfori
09.03.201619.21923Kokonaisfosfori
08.08.20181.015Kokonaisfosfori
08.08.201810.0106Kokonaisfosfori
08.08.201819.31911Kokonaisfosfori
05.03.20191.017Kokonaisfosfori
05.03.201910.0108Kokonaisfosfori
05.03.201919.71973Kokonaisfosfori
01.03.20221.017Kokonaisfosfori
01.03.202210.0106Kokonaisfosfori
01.03.202219.51930Kokonaisfosfori
23.08.20221.018Kokonaisfosfori
23.08.202210.01011Kokonaisfosfori
23.08.202219.51913Kokonaisfosfori
08.03.20231.017Kokonaisfosfori
08.03.202310.0108Kokonaisfosfori
08.03.202319.71962Kokonaisfosfori