Iisalmen reitti

 

Kirmanjärvet

Pinta-ala: 313 ha
Syvyys: 10 m
Keskisyvyys: 3,6 m
Järvityyppi: Runsasravinteiset järvet (Rr)
Ekologinen tila: Tyydyttävä
Laskennallinen viipymä: 1 v 2 kk
Valuma-alueen pinta-ala: 29 km2
Kunta: Iisalmi
Hankkeet: Kirmanjärven kunnostus

Kirmanjärvet ovat Pieni-Kirman ja Kirmanjärven muodostama kokonaisuus. Iso-Ahmo laskee järveen pohjoisen suunnasta Roimanpuron kautta. Kirmanjärvi laskee 5-tien alittavan Kirmanjoen kautta Nerkoonjärveen.

Kirmanjärvi toimii Ylä-Savon Vesi Oy:n varavesilähteenä ja tekopohjaveden raakavesilähteenä.

Hydrologia

Peltosalmi-Ohenmäen 1E-luokan pohjavesialue rajoittuu järven länsiosaan.

Vedenlaatu

Kirmanjärvet ovat reheviä ja humuspitoisia.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Arviolta noin 3/4 Kirmanjärveen tulevasta fosforista tulee peltoviljelystä. Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmassa (2016–2021) esitetty ulkoisen fosforikuormituksen vähentämisen tarve on n. 25 %. Myös sisäisellä kuormituksella on arvioitu olevan merkittävä vaikutus järven tilaan – alusvedessä on todettu vähähappisuutta, jonka vuoksi järven syvännealueelle on asennettu hapetin vuonna 1986.

Kirmanjärviä on kunnostettu 1990-luvulla, jolloin järvillä toteutettiin ruoppauksia ja vesikasvien poistoa. Pohjapadon avulla nostettiin myös vedenkorkeutta. Järviä tehokalastettiin 1989-1997, minkä seurauksena levämäärät vähenivät selvästi ja järven näkösyvyys lisääntyi. Kalastuksen loputtua tilanne palautui kuitenkin muutamassa vuodessa ennalleen.


Kirmanjärvien valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Kirmanjärvi 2 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kalastus & kalasto

Kirmanjärvet kuuluvat Ylä-Savon kalatalousalueeseen. Järveen on 2010-luvulla istutettu kuhaa.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Kirmanjärvi 2 (9,5 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Kirmanjärvi 2 (9,5 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 9 m (haetaan 6 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
24.02.19861.0118Kokonaisfosfori
24.02.19865.0523Kokonaisfosfori
24.02.19869.0928Kokonaisfosfori
09.06.19861.0139Kokonaisfosfori
09.06.19865.0532Kokonaisfosfori
09.06.19868.0828Kokonaisfosfori
23.07.19861.0152Kokonaisfosfori
23.07.19865.0540Kokonaisfosfori
23.07.19869.0939Kokonaisfosfori
30.08.19861.0147Kokonaisfosfori
30.08.19865.0547Kokonaisfosfori
30.08.19868.0848Kokonaisfosfori
25.03.19871.0133Kokonaisfosfori
25.03.19875.0537Kokonaisfosfori
25.03.19879.0941Kokonaisfosfori
22.06.19871.0137Kokonaisfosfori
22.06.19875.0536Kokonaisfosfori
22.06.19879.0936Kokonaisfosfori
15.07.19871.0142Kokonaisfosfori
15.07.19875.0538Kokonaisfosfori
15.07.19879.0937Kokonaisfosfori
17.08.19871.0156Kokonaisfosfori
17.08.19875.0559Kokonaisfosfori
17.08.19879.0963Kokonaisfosfori
09.03.19881.0129Kokonaisfosfori
09.03.19885.0528Kokonaisfosfori
09.03.19888.0828Kokonaisfosfori
09.06.19881.0122Kokonaisfosfori
09.06.19885.0527Kokonaisfosfori
09.06.19889.0951Kokonaisfosfori
25.07.19881.0131Kokonaisfosfori
25.07.19885.0532Kokonaisfosfori
25.07.19889.0955Kokonaisfosfori
18.08.19881.0130Kokonaisfosfori
18.08.19885.0537Kokonaisfosfori
18.08.19889.0939Kokonaisfosfori
09.02.19891.0119Kokonaisfosfori
09.02.19895.0521Kokonaisfosfori
09.02.19898.0821Kokonaisfosfori
19.07.19891.0141Kokonaisfosfori
19.07.19895.0542Kokonaisfosfori
19.07.19899.0950Kokonaisfosfori
17.08.19891.0151Kokonaisfosfori
17.08.19895.0554Kokonaisfosfori
17.08.19899.0951Kokonaisfosfori
25.09.19891.0132Kokonaisfosfori
25.09.19895.0531Kokonaisfosfori
25.09.19899.0930Kokonaisfosfori
08.02.19901.0114Kokonaisfosfori
08.02.19905.0518Kokonaisfosfori
08.02.19908.0822Kokonaisfosfori
12.06.19901.0137Kokonaisfosfori
12.06.19905.0534Kokonaisfosfori
12.06.19908.0857Kokonaisfosfori
11.07.19901.0144Kokonaisfosfori
11.07.19905.0539Kokonaisfosfori
11.07.19908.0844Kokonaisfosfori
20.08.19901.0145Kokonaisfosfori
20.08.19905.0546Kokonaisfosfori
20.08.19908.0846Kokonaisfosfori
18.02.19911.0113Kokonaisfosfori
18.02.19915.0519Kokonaisfosfori
18.02.19918.0818Kokonaisfosfori
10.06.19911.0129Kokonaisfosfori
10.06.19915.0532Kokonaisfosfori
10.06.19919.0943Kokonaisfosfori
11.07.19911.0133Kokonaisfosfori
11.07.19915.0538Kokonaisfosfori
11.07.19918.0861Kokonaisfosfori
16.08.19911.0167Kokonaisfosfori
16.08.19915.0550Kokonaisfosfori
16.08.19918.0838Kokonaisfosfori
10.02.19921.0124Kokonaisfosfori
10.02.19925.0527Kokonaisfosfori
10.02.19928.0828Kokonaisfosfori
11.06.19921.0148Kokonaisfosfori
11.06.19925.0548Kokonaisfosfori
11.06.19928.5851Kokonaisfosfori
08.07.19921.0144Kokonaisfosfori
08.07.19925.0545Kokonaisfosfori
08.07.19928.5851Kokonaisfosfori
12.08.19921.0168Kokonaisfosfori
12.08.19925.0558Kokonaisfosfori
12.08.19928.0858Kokonaisfosfori
08.02.19931.0131Kokonaisfosfori
08.02.19935.0532Kokonaisfosfori
08.02.19938.0836Kokonaisfosfori
10.06.19931.0152Kokonaisfosfori
10.06.19935.0554Kokonaisfosfori
10.06.19938.0851Kokonaisfosfori
12.07.19931.0159Kokonaisfosfori
12.07.19935.0553Kokonaisfosfori
12.07.19938.0867Kokonaisfosfori
12.08.19931.0167Kokonaisfosfori
12.08.19935.0571Kokonaisfosfori
12.08.19938.0855Kokonaisfosfori
08.02.19941.0128Kokonaisfosfori
08.02.19945.0548Kokonaisfosfori
08.02.19948.0870Kokonaisfosfori
09.06.19941.0144Kokonaisfosfori
09.06.19945.0539Kokonaisfosfori
09.06.19948.0836Kokonaisfosfori
13.07.19941.0136Kokonaisfosfori
13.07.19945.0538Kokonaisfosfori
13.07.19948.0859Kokonaisfosfori
17.08.19941.0140Kokonaisfosfori
17.08.19945.0534Kokonaisfosfori
17.08.19948.0836Kokonaisfosfori
13.02.19951.0113Kokonaisfosfori
13.02.19955.0518Kokonaisfosfori
13.02.19958.3824Kokonaisfosfori
06.06.19951.0130Kokonaisfosfori
06.06.19955.0533Kokonaisfosfori
06.06.19958.4829Kokonaisfosfori
06.07.19951.0149Kokonaisfosfori
06.07.19955.0552Kokonaisfosfori
06.07.19958.0848Kokonaisfosfori
10.08.19951.0148Kokonaisfosfori
10.08.19955.0543Kokonaisfosfori
10.08.19958.0840Kokonaisfosfori
30.11.19951.0114Kokonaisfosfori
30.11.19955.0514Kokonaisfosfori
30.11.19958.0835Kokonaisfosfori
13.02.19961.0113Kokonaisfosfori
13.02.19965.0514Kokonaisfosfori
13.02.19968.0831Kokonaisfosfori
23.04.19961.0111Kokonaisfosfori
23.04.19965.0516Kokonaisfosfori
23.04.19968.0820Kokonaisfosfori
12.06.19961.0129Kokonaisfosfori
12.06.19965.0532Kokonaisfosfori
12.06.19968.0834Kokonaisfosfori
05.08.19961.0147Kokonaisfosfori
05.08.19965.0552Kokonaisfosfori
05.08.19968.0845Kokonaisfosfori
05.09.19961.0140Kokonaisfosfori
05.09.19965.0535Kokonaisfosfori
05.09.19968.0845Kokonaisfosfori
13.01.19971.0120Kokonaisfosfori
13.01.19975.0522Kokonaisfosfori
13.01.19978.0849Kokonaisfosfori
23.02.19971.0120Kokonaisfosfori
23.02.19975.0523Kokonaisfosfori
23.02.19978.0841Kokonaisfosfori
02.04.19971.0138Kokonaisfosfori
02.04.19975.0522Kokonaisfosfori
02.04.19978.0827Kokonaisfosfori
11.06.19971.0127Kokonaisfosfori
11.06.19975.0533Kokonaisfosfori
11.06.19978.5837Kokonaisfosfori
14.07.19971.0126Kokonaisfosfori
14.07.19975.0529Kokonaisfosfori
14.07.19978.0824Kokonaisfosfori
19.08.19971.0130Kokonaisfosfori
19.08.19975.0521Kokonaisfosfori
19.08.19978.0833Kokonaisfosfori
16.03.19981.0118Kokonaisfosfori
16.03.19985.0522Kokonaisfosfori
16.03.19988.2826Kokonaisfosfori
04.06.19981.0131Kokonaisfosfori
04.06.19985.0532Kokonaisfosfori
04.06.19988.8831Kokonaisfosfori
15.07.19981.0133Kokonaisfosfori
15.07.19985.0525Kokonaisfosfori
15.07.19988.2858Kokonaisfosfori
07.09.19981.0130Kokonaisfosfori
07.09.19985.0530Kokonaisfosfori
07.09.19988.2833Kokonaisfosfori
16.02.19991.0122Kokonaisfosfori
16.02.19995.0529Kokonaisfosfori
16.02.19998.2834Kokonaisfosfori
02.06.19991.0136Kokonaisfosfori
02.06.19995.0538Kokonaisfosfori
02.06.19998.4840Kokonaisfosfori
21.07.19991.0137Kokonaisfosfori
21.07.19995.0531Kokonaisfosfori
21.07.19998.4833Kokonaisfosfori
02.09.19991.0145Kokonaisfosfori
02.09.19995.0546Kokonaisfosfori
02.09.19998.1851Kokonaisfosfori
16.02.20001.0119Kokonaisfosfori
16.02.20005.0520Kokonaisfosfori
16.02.20008.2827Kokonaisfosfori
15.03.20001.0119Kokonaisfosfori
15.03.20008.3829Kokonaisfosfori
08.06.20001.0140Kokonaisfosfori
08.06.20008.4839Kokonaisfosfori
08.06.20005.0536Kokonaisfosfori
20.07.20001.0135Kokonaisfosfori
20.07.20008.2843Kokonaisfosfori
20.07.20005.0536Kokonaisfosfori
23.08.20001.0129Kokonaisfosfori
23.08.20008.2836Kokonaisfosfori
23.08.20005.0529Kokonaisfosfori
15.02.20011.0119Kokonaisfosfori
15.02.20015.0529Kokonaisfosfori
15.02.20018.1843Kokonaisfosfori
14.03.20011.0122Kokonaisfosfori
14.03.20018.6872Kokonaisfosfori
06.06.20014.0434Kokonaisfosfori
06.06.20015.0536Kokonaisfosfori
06.06.20018.2835Kokonaisfosfori
09.07.20010.0 - 2.0034Kokonaisfosfori
17.07.20014.0445Kokonaisfosfori
17.07.20015.0537Kokonaisfosfori
17.07.20018.1841Kokonaisfosfori
14.08.20011.0143Kokonaisfosfori
14.08.20015.0546Kokonaisfosfori
14.08.20018.1855Kokonaisfosfori
11.02.20021.0120Kokonaisfosfori
11.02.20025.0521Kokonaisfosfori
11.02.20028.2823Kokonaisfosfori
14.03.20021.0120Kokonaisfosfori
14.03.20028.8829Kokonaisfosfori
12.06.20021.0132Kokonaisfosfori
12.06.20025.0529Kokonaisfosfori
12.06.20028.2829Kokonaisfosfori
11.07.20021.0138Kokonaisfosfori
11.07.20025.0536Kokonaisfosfori
11.07.20028.3855Kokonaisfosfori
22.08.20021.0130Kokonaisfosfori
22.08.20028.3834Kokonaisfosfori
22.08.20025.0533Kokonaisfosfori
17.09.20021.0136Kokonaisfosfori
17.09.20028.4838Kokonaisfosfori
18.02.20031.0123Kokonaisfosfori
18.02.20035.0521Kokonaisfosfori
18.02.20038.3823Kokonaisfosfori
17.03.20031.0118Kokonaisfosfori
17.03.20039.1945Kokonaisfosfori
11.06.20031.0141Kokonaisfosfori
11.06.20038.3850Kokonaisfosfori
11.06.20035.0538Kokonaisfosfori
30.07.20031.0143Kokonaisfosfori
30.07.20035.0533Kokonaisfosfori
30.07.20038.0837Kokonaisfosfori
25.08.20034.0437Kokonaisfosfori
25.08.20038.4837Kokonaisfosfori
25.08.20035.0529Kokonaisfosfori
18.02.20041.0115Kokonaisfosfori
18.02.20045.0532Kokonaisfosfori
18.02.20048.4843Kokonaisfosfori
15.03.20041.0118Kokonaisfosfori
15.03.20049.0952Kokonaisfosfori
14.06.20041.0141Kokonaisfosfori
14.06.20048.5855Kokonaisfosfori
14.06.20045.0539Kokonaisfosfori
06.07.20040.0 - 2.0051Kokonaisfosfori
19.07.20041.0152Kokonaisfosfori
19.07.20045.0542Kokonaisfosfori
19.07.20048.9862Kokonaisfosfori
17.08.20041.0149Kokonaisfosfori
17.08.20045.0555Kokonaisfosfori
17.08.20048.6859Kokonaisfosfori
23.02.20051.0127Kokonaisfosfori
23.02.20055.0530Kokonaisfosfori
23.02.20058.2833Kokonaisfosfori
15.03.20051.0129Kokonaisfosfori
15.03.20058.8848Kokonaisfosfori
08.06.20051.0135Kokonaisfosfori
08.06.20055.0533Kokonaisfosfori
08.06.20058.5839Kokonaisfosfori
11.07.20051.0149Kokonaisfosfori
11.07.20055.0533Kokonaisfosfori
11.07.20058.3842Kokonaisfosfori
11.07.20050.0 - 2.0050Kokonaisfosfori
16.08.20051.0150Kokonaisfosfori
16.08.20058.38130Kokonaisfosfori
16.08.20055.0543Kokonaisfosfori
13.02.20065.0549Kokonaisfosfori
13.02.20068.2861Kokonaisfosfori
13.02.20061.0125Kokonaisfosfori
14.06.20061.0137Kokonaisfosfori
14.06.20065.0537Kokonaisfosfori
14.06.20068.2838Kokonaisfosfori
27.07.20061.0157Kokonaisfosfori
27.07.20065.0563Kokonaisfosfori
27.07.20068.0873Kokonaisfosfori
08.08.20061.0142Kokonaisfosfori
08.08.20065.0539Kokonaisfosfori
08.08.20068.0842Kokonaisfosfori
23.03.20071.0121Kokonaisfosfori
23.03.20075.0523Kokonaisfosfori
23.03.20078.3839Kokonaisfosfori
10.05.20071.0134Kokonaisfosfori
10.05.20078.7839Kokonaisfosfori
19.06.20071.0142Kokonaisfosfori
19.06.20075.0556Kokonaisfosfori
19.06.20078.2847Kokonaisfosfori
27.07.20071.0136Kokonaisfosfori
27.07.20075.0536Kokonaisfosfori
27.07.20078.2859Kokonaisfosfori
22.08.20071.0142Kokonaisfosfori
22.08.20075.0529Kokonaisfosfori
22.08.20078.1837Kokonaisfosfori
02.10.20071.0132Kokonaisfosfori
02.10.20075.0530Kokonaisfosfori
02.10.20079.1927Kokonaisfosfori
26.06.20081.0138Kokonaisfosfori
26.06.20085.0539Kokonaisfosfori
26.06.20088.0851Kokonaisfosfori
29.07.20081.0137Kokonaisfosfori
29.07.20085.0532Kokonaisfosfori
29.07.20088.3829Kokonaisfosfori
26.08.20081.0131Kokonaisfosfori
26.08.20085.0527Kokonaisfosfori
26.08.20088.4835Kokonaisfosfori
24.09.20081.0125Kokonaisfosfori
24.09.20088.1824Kokonaisfosfori
26.03.20091.0126Kokonaisfosfori
26.03.20095.0524Kokonaisfosfori
26.03.20097.8723Kokonaisfosfori
15.06.20091.0122Kokonaisfosfori
15.06.20095.0527Kokonaisfosfori
15.06.20098.3825Kokonaisfosfori
29.07.20091.0144Kokonaisfosfori
29.07.20095.0534Kokonaisfosfori
29.07.20098.1851Kokonaisfosfori
28.08.20091.0131Kokonaisfosfori
28.08.20095.0530Kokonaisfosfori
28.08.20098.0841Kokonaisfosfori
22.09.20091.0134Kokonaisfosfori
22.09.20097.8739Kokonaisfosfori
25.03.20101.0125Kokonaisfosfori
25.03.20105.0522Kokonaisfosfori
25.03.20107.7720Kokonaisfosfori
23.06.20101.0127Kokonaisfosfori
23.06.20105.0526Kokonaisfosfori
23.06.20108.0835Kokonaisfosfori
29.07.20101.0138Kokonaisfosfori
29.07.20105.0546Kokonaisfosfori
29.07.20107.6753Kokonaisfosfori
23.08.20101.0152Kokonaisfosfori
23.08.20105.0554Kokonaisfosfori
23.08.20107.5769Kokonaisfosfori
15.09.20101.0156Kokonaisfosfori
15.09.20108.0857Kokonaisfosfori
24.03.20111.0121Kokonaisfosfori
24.03.20115.0520Kokonaisfosfori
24.03.20117.6721Kokonaisfosfori
28.06.20111.0142Kokonaisfosfori
28.06.20118.0835Kokonaisfosfori
28.06.20115.0536Kokonaisfosfori
26.07.20111.0135Kokonaisfosfori
26.07.20115.0533Kokonaisfosfori
26.07.20118.0830Kokonaisfosfori
23.08.20111.0133Kokonaisfosfori
23.08.20118.0834Kokonaisfosfori
23.08.20115.0535Kokonaisfosfori
20.09.20111.0148Kokonaisfosfori
20.09.20118.2845Kokonaisfosfori
28.03.20121.0120Kokonaisfosfori
28.03.20128.0833Kokonaisfosfori
28.03.20125.0526Kokonaisfosfori
26.06.20121.0133Kokonaisfosfori
26.06.20125.0533Kokonaisfosfori
26.06.20128.0847Kokonaisfosfori
01.08.20121.0151Kokonaisfosfori
01.08.20125.0559Kokonaisfosfori
01.08.20128.2872Kokonaisfosfori
29.08.20121.0170Kokonaisfosfori
29.08.20125.0577Kokonaisfosfori
29.08.20128.0877Kokonaisfosfori
17.09.20121.0170Kokonaisfosfori
17.09.20128.1873Kokonaisfosfori
13.03.20131.0141Kokonaisfosfori
13.03.20135.0562Kokonaisfosfori
13.03.20138.0872Kokonaisfosfori
10.06.20131.0133Kokonaisfosfori
10.06.20135.0560Kokonaisfosfori
10.06.20138.0836Kokonaisfosfori
03.07.20131.0131Kokonaisfosfori
03.07.20138.0823Kokonaisfosfori
03.07.20135.0526Kokonaisfosfori
28.08.20131.0144Kokonaisfosfori
28.08.20138.0850Kokonaisfosfori
28.08.20135.0539Kokonaisfosfori
19.09.20131.0141Kokonaisfosfori
19.09.20138.3846Kokonaisfosfori
17.03.20141.0156Kokonaisfosfori
17.03.20145.0552Kokonaisfosfori
17.03.20148.1861Kokonaisfosfori
04.06.20141.0151Kokonaisfosfori
04.06.20145.0572Kokonaisfosfori
04.06.20148.08100Kokonaisfosfori
17.06.20148.0884Kokonaisfosfori
17.06.20141.0178Kokonaisfosfori
01.07.20141.0171Kokonaisfosfori
01.07.20145.0570Kokonaisfosfori
01.07.20147.97110Kokonaisfosfori
30.07.20148.28140Kokonaisfosfori
30.07.20141.0153Kokonaisfosfori
19.08.20148.28220Kokonaisfosfori
19.08.20141.0167Kokonaisfosfori
04.09.20141.0154Kokonaisfosfori
04.09.20145.0539Kokonaisfosfori
04.09.20147.9736Kokonaisfosfori
16.09.20148.2835Kokonaisfosfori
16.09.20141.0152Kokonaisfosfori
23.03.20151.0141Kokonaisfosfori
23.03.20155.0548Kokonaisfosfori
23.03.20158.1853Kokonaisfosfori
16.06.20151.0131Kokonaisfosfori
16.06.20157.9735Kokonaisfosfori
16.06.20155.0532Kokonaisfosfori
02.07.20151.0139Kokonaisfosfori
02.07.20158.0874Kokonaisfosfori
02.07.20155.0542Kokonaisfosfori
24.08.20151.0135Kokonaisfosfori
24.08.20155.0523Kokonaisfosfori
24.08.20158.0843Kokonaisfosfori
14.09.20158.2847Kokonaisfosfori
14.09.20151.0151Kokonaisfosfori
08.03.20168.1842Kokonaisfosfori
08.03.20161.0130Kokonaisfosfori
08.03.20165.0535Kokonaisfosfori
02.06.20161.0139Kokonaisfosfori
02.06.20165.0547Kokonaisfosfori
02.06.20167.9748Kokonaisfosfori
20.06.20161.0131Kokonaisfosfori
20.06.20168.4860Kokonaisfosfori
01.08.20161.0143Kokonaisfosfori
01.08.20165.0531Kokonaisfosfori
01.08.20167.7731Kokonaisfosfori
18.08.20161.0148Kokonaisfosfori
18.08.20165.0548Kokonaisfosfori
18.08.20167.7753Kokonaisfosfori
13.09.20161.0149Kokonaisfosfori
13.09.20168.2848Kokonaisfosfori
20.03.20171.0138Kokonaisfosfori
20.03.20175.0539Kokonaisfosfori
20.03.20178.0835Kokonaisfosfori
20.06.20171.0130Kokonaisfosfori
20.06.20177.8732Kokonaisfosfori
20.06.20175.0532Kokonaisfosfori
31.07.20171.0131Kokonaisfosfori
31.07.20175.0534Kokonaisfosfori
31.07.20177.8734Kokonaisfosfori
23.08.20171.0128Kokonaisfosfori
23.08.20175.0522Kokonaisfosfori
23.08.20177.8724Kokonaisfosfori
11.09.20171.0140Kokonaisfosfori
11.09.20178.3852Kokonaisfosfori
19.03.20181.0133Kokonaisfosfori
19.03.20185.0535Kokonaisfosfori
19.03.20188.1841Kokonaisfosfori
18.06.20181.0146Kokonaisfosfori
18.06.20185.0545Kokonaisfosfori
18.06.20187.8748Kokonaisfosfori
07.08.20181.0137Kokonaisfosfori
07.08.20187.77120Kokonaisfosfori
07.08.20185.0535Kokonaisfosfori
22.08.20181.0147Kokonaisfosfori
22.08.20187.7749Kokonaisfosfori
22.08.20185.0547Kokonaisfosfori
12.09.20181.0134Kokonaisfosfori
12.09.20187.9733Kokonaisfosfori
26.02.20191.0121Kokonaisfosfori
26.02.20195.0520Kokonaisfosfori
26.02.20198.1820Kokonaisfosfori
26.06.20191.0162Kokonaisfosfori
26.06.20195.0530Kokonaisfosfori
26.06.20198.0850Kokonaisfosfori
29.07.20191.0133Kokonaisfosfori
29.07.20195.0530Kokonaisfosfori
29.07.20197.6721Kokonaisfosfori
22.08.20191.0132Kokonaisfosfori
22.08.20195.0530Kokonaisfosfori
22.08.20197.6732Kokonaisfosfori
25.02.20201.0131Kokonaisfosfori
25.02.20205.0532Kokonaisfosfori
25.02.20208.3828Kokonaisfosfori
22.06.20201.0124Kokonaisfosfori
22.06.20205.0534Kokonaisfosfori
22.06.20207.7736Kokonaisfosfori
03.08.20201.0132Kokonaisfosfori
03.08.20205.0530Kokonaisfosfori
03.08.20207.7735Kokonaisfosfori
14.09.20201.0149Kokonaisfosfori
14.09.20208.3851Kokonaisfosfori
31.03.20211.0134Kokonaisfosfori
31.03.20215.0538Kokonaisfosfori
31.03.20218.0841Kokonaisfosfori
21.06.20211.0137Kokonaisfosfori
21.06.20215.0565Kokonaisfosfori
21.06.20217.7741Kokonaisfosfori
02.08.20211.0134Kokonaisfosfori
02.08.20215.0531Kokonaisfosfori
02.08.20217.6735Kokonaisfosfori
27.08.20211.0141Kokonaisfosfori
27.08.20215.0552Kokonaisfosfori
27.08.20217.7757Kokonaisfosfori
15.09.20217.4728Kokonaisfosfori
15.09.20211.0128Kokonaisfosfori
29.03.20221.0126Kokonaisfosfori
29.03.20225.0530Kokonaisfosfori
29.03.20228.1831Kokonaisfosfori
22.06.20221.0128Kokonaisfosfori
22.06.20225.0527Kokonaisfosfori
22.06.20227.8732Kokonaisfosfori
03.08.20221.0121Kokonaisfosfori
03.08.20227.7721Kokonaisfosfori
03.08.20225.0522Kokonaisfosfori
23.08.20221.0129Kokonaisfosfori
23.08.20227.7729Kokonaisfosfori
23.08.20225.0526Kokonaisfosfori
12.09.20221.0133Kokonaisfosfori
12.09.20228.5843Kokonaisfosfori
13.03.20231.0118Kokonaisfosfori
13.03.20235.0521Kokonaisfosfori
13.03.20238.0820Kokonaisfosfori
21.06.20238.1849Kokonaisfosfori
21.06.20235.0516Kokonaisfosfori
21.06.20231.0119Kokonaisfosfori
31.07.20231.0138Kokonaisfosfori
31.07.20237.8738Kokonaisfosfori
31.07.20235.0532Kokonaisfosfori
14.09.20231.0140Kokonaisfosfori
14.09.20238.0839Kokonaisfosfori