Iisalmen reitti

 

Haukijoki

Ekologinen tila: Hyvä
Pituus: 11,5 km
Valuma-alueen pinta-ala: 72 km2
Kunta: Iisalmi
Jokityyppi: Pienet turvemaiden joet

Haukijoki kokoaa vesiä Haapajärven eteläpuolelta ja laskee rehevän Savonselän eteläpuolelle Haukilahteen.

Haukijoen latvat virtaavat Pitkäjoki ja Korpisjoki-nimisenä. Haukijoki-nimisenä joki alkaa virrata Haukilammesta, josta se lähtee koskena ja loivenevana virtana yli kilometrin matkan. Koskea on hieman perattu yläosalla, mutta pohjasuoja on säilynyt runsaana. Vesisammalkasvillisuus on runsasta ja vesi tummaa, vaikka valuma-alueen ojitus on vähäistä. Koskessa on useita sivu-uomia, joista osa kuivuu vähävetisinä kausina. Uoman pohjassa näkyy merkkejä liettymisestä, joka on osittain lähtöisin yläosan laidunalueen rantaeroosiosta. Kunnostustoimenpiteenä voisi olla kutusoran lisääminen.

Korkeuseroa Haukilammen ja Haapajärven välillä on 18,7 metriä. Joen koskileveys on n. 7 metriä.


Näytteenottopisteen Haukijoki 2 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Haukijoki 2

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Haukijoki 2

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 1 m (haetaan 1 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
01.05.19741.0165Kokonaisfosfori
07.05.19741.0131Kokonaisfosfori
15.05.19741.0119Kokonaisfosfori
03.02.19751.0146Kokonaisfosfori
06.04.20110.3064Kokonaisfosfori
11.05.20110.5024Kokonaisfosfori
24.08.20110.3024Kokonaisfosfori
27.09.20110.3035Kokonaisfosfori
15.03.20170.5024Kokonaisfosfori
09.05.20170.1029Kokonaisfosfori
14.08.20170.1034Kokonaisfosfori
03.10.20170.1031Kokonaisfosfori
02.03.20230.2029Kokonaisfosfori
22.05.20230.2026Kokonaisfosfori
17.08.20230.2033Kokonaisfosfori
23.10.20230.1032Kokonaisfosfori