Iisalmen reitti

 

Haapajärvi

Pinta-ala: 2566 ha
Syvyys: 8,5 m
Keskisyvyys: 3,2 m
Järvityyppi: Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)
Ekologinen tila: Tyydyttävä
Laskennallinen viipymä: 1 kk
Valuma-alueen pinta-ala: 1937 km2
Kunta: Iisalmi

Haapajärvi sijaitsee Kiuruveden ja Poroveden välissä. Kiurujoki laskee sen länsiosaan ja järvi purkaa vetensä Kihlovirran kautta Poroveteen. Järven eteläosan Savonselkä ja itäosan Kihlovirran alue ovat suojelualueita. Savonselkä on arvokas lintujen pesimäalue ja myös tunnettu vaateliaiden vesikasvilajien kasvupaikkana. Järven eteläosan matalaan Haukilahteen laskee Haukijoki.

Hydrologia

Onki- ja Poroveden säännöstely vaikuttaa myös Poroveden kanssa samassa tasossa olevaan Haapajärveen.

Vedenlaatu

Haapajärvi on erittäin rehevä ja erittäin humuspitoinen järvi.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Haapajärveen kohdistuu maatalouden, metsätalouden ja haja-asutuksen aiheuttamaa kuormitusta. Myös sisäisellä kuormituksella on arvioitu olevan kohtalainen vaikutus järven tilaan. Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmassa (2016–2021) esitetty ulkoisen fosforikuormituksen vähentämisen tarve on n. 45 %. Järven tila on parantunut 2000-luvun alkuvuosista. Vielä vuonna 2006 tehdyssä luokittelussa sen ekologinen tila oli välttävä ja vuoden 2013 luokituksessa vastaavasti tyydyttävä.

Haapajärvi kuvattuna Kihlovirralta lännen suuntaan. Pääskyniemi keskellä kuvaa, Koivusaaret vasemmalla.


Yllä voit selata panoraamakuvia Haapajärven Ruotaanlahdelta, Kihlovirralta sekä Poroveden Vedenpäänlahdelta.


Haapajärven valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Haapajärvi 16 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kalastus & kalasto

Haapajärvi kuuluu Ylä-Savon kalatalousalueeseen. Järveen on 2010-luvulla istutettu kuhaa. 8,05 kg painanut Suomen suurin made (Lota lota) on pyydetty Haapajärvestä.


Haapajärven Savonselkä on arvokas lintujen pesimäalue ja myös tunnettu vaateliaiden vesikasvilajien kasvupaikkana.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Haapajärvi 16 (7,1 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Haapajärvi 16 (7,1 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 7 m (haetaan 5 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
15.03.19651.0140Kokonaisfosfori
15.03.19655.0550Kokonaisfosfori
16.03.19661.0160Kokonaisfosfori
16.03.19665.0560Kokonaisfosfori
15.03.19671.0140Kokonaisfosfori
15.03.19675.0550Kokonaisfosfori
18.03.19681.0170Kokonaisfosfori
15.03.19691.0160Kokonaisfosfori
15.03.19696.0660Kokonaisfosfori
17.03.19701.0150Kokonaisfosfori
17.03.19706.0660Kokonaisfosfori
10.08.19701.0170Kokonaisfosfori
10.08.19705.0550Kokonaisfosfori
10.08.19706.0650Kokonaisfosfori
15.03.19711.0170Kokonaisfosfori
15.03.19715.0570Kokonaisfosfori
15.03.19721.0170Kokonaisfosfori
15.03.19725.0580Kokonaisfosfori
15.03.19726.56140Kokonaisfosfori
14.03.19731.0153Kokonaisfosfori
14.03.19735.0560Kokonaisfosfori
14.03.19736.0660Kokonaisfosfori
17.03.19741.0157Kokonaisfosfori
17.03.19745.0567Kokonaisfosfori
17.03.19746.56150Kokonaisfosfori
18.08.19741.0171Kokonaisfosfori
18.08.19745.0578Kokonaisfosfori
18.08.19746.8674Kokonaisfosfori
16.03.19751.0156Kokonaisfosfori
16.03.19755.0567Kokonaisfosfori
16.03.19756.8679Kokonaisfosfori
19.08.19751.0194Kokonaisfosfori
19.08.19755.0586Kokonaisfosfori
19.08.19756.8686Kokonaisfosfori
15.03.19761.0160Kokonaisfosfori
15.03.19765.0535Kokonaisfosfori
15.03.19766.5647Kokonaisfosfori
16.08.19761.0168Kokonaisfosfori
16.08.19765.0569Kokonaisfosfori
16.08.19766.8680Kokonaisfosfori
15.03.19771.0144Kokonaisfosfori
15.03.19775.0561Kokonaisfosfori
15.03.19776.66180Kokonaisfosfori
15.03.19781.0154Kokonaisfosfori
15.03.19785.0557Kokonaisfosfori
15.03.19786.0666Kokonaisfosfori
15.08.19781.0183Kokonaisfosfori
15.08.19785.0580Kokonaisfosfori
15.08.19786.3679Kokonaisfosfori
15.03.19791.0152Kokonaisfosfori
15.03.19795.0558Kokonaisfosfori
15.03.19796.0674Kokonaisfosfori
15.08.19791.01120Kokonaisfosfori
15.08.19795.0578Kokonaisfosfori
15.08.19796.1674Kokonaisfosfori
17.03.19801.0150Kokonaisfosfori
17.03.19805.0566Kokonaisfosfori
17.03.19806.0673Kokonaisfosfori
18.08.19801.0176Kokonaisfosfori
18.08.19805.0568Kokonaisfosfori
18.08.19806.0669Kokonaisfosfori
16.03.19811.0159Kokonaisfosfori
16.03.19815.0574Kokonaisfosfori
16.03.19816.0689Kokonaisfosfori
17.08.19811.0181Kokonaisfosfori
17.08.19815.0598Kokonaisfosfori
17.08.19816.6685Kokonaisfosfori
15.03.19821.0169Kokonaisfosfori
15.03.19825.05110Kokonaisfosfori
15.03.19826.06150Kokonaisfosfori
16.08.19820.0 - 2.00104Kokonaisfosfori
16.08.19821.0198Kokonaisfosfori
16.08.19825.0594Kokonaisfosfori
16.08.19826.2690Kokonaisfosfori
15.03.19831.0164Kokonaisfosfori
15.03.19835.0564Kokonaisfosfori
15.03.19836.06110Kokonaisfosfori
16.08.19830.0 - 2.00100Kokonaisfosfori
16.08.19831.01110Kokonaisfosfori
16.08.19835.0584Kokonaisfosfori
16.08.19836.2684Kokonaisfosfori
19.03.19841.0166Kokonaisfosfori
19.03.19845.05110Kokonaisfosfori
19.03.19846.26130Kokonaisfosfori
15.08.19840.0 - 2.0086Kokonaisfosfori
15.08.19841.0184Kokonaisfosfori
15.08.19845.0586Kokonaisfosfori
15.08.19846.1684Kokonaisfosfori
18.03.19851.0165Kokonaisfosfori
18.03.19855.0584Kokonaisfosfori
18.03.19856.1690Kokonaisfosfori
15.08.19850.0 - 2.0086Kokonaisfosfori
15.08.19851.0188Kokonaisfosfori
15.08.19855.0585Kokonaisfosfori
15.08.19856.3685Kokonaisfosfori
17.03.19861.0153Kokonaisfosfori
17.03.19865.0591Kokonaisfosfori
17.03.19866.0684Kokonaisfosfori
18.08.19860.0 - 2.0095Kokonaisfosfori
18.08.19861.0193Kokonaisfosfori
18.08.19865.0597Kokonaisfosfori
18.08.19866.2688Kokonaisfosfori
16.03.19871.0151Kokonaisfosfori
16.03.19875.0567Kokonaisfosfori
16.03.19876.0677Kokonaisfosfori
18.08.19875.0593Kokonaisfosfori
18.08.19876.4696Kokonaisfosfori
18.08.19870.0 - 2.0096Kokonaisfosfori
18.08.19871.0196Kokonaisfosfori
15.03.19881.0165Kokonaisfosfori
15.03.19885.0582Kokonaisfosfori
15.03.19886.06110Kokonaisfosfori
15.08.19880.0 - 2.0088Kokonaisfosfori
15.08.19881.0181Kokonaisfosfori
15.08.19885.0584Kokonaisfosfori
15.08.19886.2691Kokonaisfosfori
15.03.19891.0165Kokonaisfosfori
15.03.19895.0598Kokonaisfosfori
15.03.19896.06140Kokonaisfosfori
15.08.19890.0 - 2.00120Kokonaisfosfori
15.08.19891.01110Kokonaisfosfori
15.08.19895.0593Kokonaisfosfori
15.08.19896.1688Kokonaisfosfori
14.03.19901.0163Kokonaisfosfori
14.03.19905.0580Kokonaisfosfori
14.03.19906.1682Kokonaisfosfori
15.08.19901.0178Kokonaisfosfori
15.08.19905.0571Kokonaisfosfori
15.08.19906.1677Kokonaisfosfori
15.08.19900.0 - 2.0080Kokonaisfosfori
25.09.19901.0160Kokonaisfosfori
25.09.19905.0560Kokonaisfosfori
25.09.19900.0 - 2.0055Kokonaisfosfori
13.03.19911.0159Kokonaisfosfori
13.03.19915.0578Kokonaisfosfori
13.03.19916.0694Kokonaisfosfori
15.08.19910.0 - 2.0083Kokonaisfosfori
15.08.19911.0189Kokonaisfosfori
15.08.19915.0579Kokonaisfosfori
15.08.19916.2680Kokonaisfosfori
16.03.19921.0156Kokonaisfosfori
16.03.19925.0594Kokonaisfosfori
16.03.19926.0692Kokonaisfosfori
12.08.19920.0 - 2.00110Kokonaisfosfori
12.08.19921.01110Kokonaisfosfori
12.08.19925.05110Kokonaisfosfori
12.08.19926.26100Kokonaisfosfori
15.03.19931.0173Kokonaisfosfori
15.03.19935.05110Kokonaisfosfori
15.03.19936.06110Kokonaisfosfori
16.08.19930.0 - 2.0089Kokonaisfosfori
16.08.19931.0190Kokonaisfosfori
16.08.19935.0591Kokonaisfosfori
16.08.19936.2690Kokonaisfosfori
20.03.19951.0161Kokonaisfosfori
20.03.19955.0576Kokonaisfosfori
20.03.19956.06100Kokonaisfosfori
15.08.19951.0168Kokonaisfosfori
15.08.19955.0569Kokonaisfosfori
15.08.19956.1666Kokonaisfosfori
02.10.19955.0577Kokonaisfosfori
16.03.19981.0167Kokonaisfosfori
16.03.19985.05110Kokonaisfosfori
16.03.19986.06130Kokonaisfosfori
17.08.19981.0183Kokonaisfosfori
17.08.19985.0586Kokonaisfosfori
17.08.19986.1683Kokonaisfosfori
12.10.19985.0582Kokonaisfosfori
15.03.20001.0163Kokonaisfosfori
15.03.20005.05120Kokonaisfosfori
15.03.20006.06110Kokonaisfosfori
15.08.20001.01100Kokonaisfosfori
15.08.20005.0574Kokonaisfosfori
15.08.20006.0687Kokonaisfosfori
09.10.20005.0570Kokonaisfosfori
14.03.20011.0156Kokonaisfosfori
14.03.20015.0573Kokonaisfosfori
14.03.20015.8579Kokonaisfosfori
09.07.20010.0 - 2.0065Kokonaisfosfori
21.08.20011.0180Kokonaisfosfori
21.08.20015.0585Kokonaisfosfori
21.08.20016.0693Kokonaisfosfori
04.10.20015.0576Kokonaisfosfori
14.03.20021.0174Kokonaisfosfori
14.03.20025.0583Kokonaisfosfori
14.03.20026.0691Kokonaisfosfori
22.08.20021.0170Kokonaisfosfori
22.08.20025.0567Kokonaisfosfori
22.08.20026.0677Kokonaisfosfori
09.10.20025.0561Kokonaisfosfori
17.03.20031.0152Kokonaisfosfori
17.03.20035.0568Kokonaisfosfori
17.03.20035.85270Kokonaisfosfori
19.08.20031.0184Kokonaisfosfori
19.08.20035.05120Kokonaisfosfori
19.08.20036.0687Kokonaisfosfori
15.10.20035.0564Kokonaisfosfori
15.03.20041.0166Kokonaisfosfori
15.03.20045.0586Kokonaisfosfori
15.03.20046.0693Kokonaisfosfori
06.07.20040.0 - 2.0074Kokonaisfosfori
16.08.20041.0180Kokonaisfosfori
16.08.20045.0584Kokonaisfosfori
16.08.20046.0678Kokonaisfosfori
14.10.20045.0588Kokonaisfosfori
21.03.20051.0182Kokonaisfosfori
21.03.20055.05110Kokonaisfosfori
21.03.20055.85110Kokonaisfosfori
15.08.20051.0184Kokonaisfosfori
15.08.20055.0573Kokonaisfosfori
15.08.20056.1681Kokonaisfosfori
12.10.20055.0571Kokonaisfosfori
16.03.20061.0176Kokonaisfosfori
16.03.20065.0579Kokonaisfosfori
16.03.20065.9588Kokonaisfosfori
17.08.20061.0171Kokonaisfosfori
17.08.20065.0575Kokonaisfosfori
17.08.20065.8569Kokonaisfosfori
17.03.20091.0177Kokonaisfosfori
17.03.20095.8598Kokonaisfosfori
16.06.20091.0168Kokonaisfosfori
16.06.20095.9567Kokonaisfosfori
30.07.20091.0172Kokonaisfosfori
30.07.20095.9575Kokonaisfosfori
18.08.20091.0183Kokonaisfosfori
18.08.20095.9576Kokonaisfosfori
15.09.20091.0168Kokonaisfosfori
15.09.20095.9567Kokonaisfosfori
23.03.20101.0159Kokonaisfosfori
23.03.20105.85230Kokonaisfosfori
21.06.20101.0164Kokonaisfosfori
21.06.20106.1669Kokonaisfosfori
29.07.20101.0193Kokonaisfosfori
29.07.20106.0670Kokonaisfosfori
23.08.20101.01100Kokonaisfosfori
23.08.20106.0694Kokonaisfosfori
14.09.20101.0175Kokonaisfosfori
14.09.20105.8577Kokonaisfosfori
29.03.20111.0158Kokonaisfosfori
29.03.20115.95260Kokonaisfosfori
20.06.20111.0172Kokonaisfosfori
20.06.20115.9573Kokonaisfosfori
01.08.20111.0182Kokonaisfosfori
01.08.20115.9573Kokonaisfosfori
16.08.20111.0176Kokonaisfosfori
16.08.20115.9572Kokonaisfosfori
15.09.20111.0167Kokonaisfosfori
15.09.20116.0671Kokonaisfosfori
13.03.20121.0156Kokonaisfosfori
13.03.20125.9586Kokonaisfosfori
18.06.20121.0155Kokonaisfosfori
18.06.20126.0670Kokonaisfosfori
30.07.20121.0171Kokonaisfosfori
30.07.20126.0669Kokonaisfosfori
23.08.20121.0181Kokonaisfosfori
23.08.20126.2677Kokonaisfosfori
13.09.20121.0183Kokonaisfosfori
13.09.20126.1682Kokonaisfosfori
04.03.20131.0170Kokonaisfosfori
04.03.20136.06100Kokonaisfosfori
18.06.20131.0163Kokonaisfosfori
18.06.20135.8568Kokonaisfosfori
29.07.20131.0175Kokonaisfosfori
29.07.20136.0680Kokonaisfosfori
20.08.20131.0186Kokonaisfosfori
20.08.20135.9576Kokonaisfosfori
17.09.20131.0179Kokonaisfosfori
17.09.20136.1681Kokonaisfosfori
19.03.20141.0179Kokonaisfosfori
19.03.20146.16110Kokonaisfosfori
17.06.20146.0677Kokonaisfosfori
17.06.20141.0168Kokonaisfosfori
28.07.20146.06190Kokonaisfosfori
28.07.20141.0196Kokonaisfosfori
20.08.20146.0689Kokonaisfosfori
20.08.20141.0186Kokonaisfosfori
16.09.20146.1673Kokonaisfosfori
16.09.20141.0175Kokonaisfosfori
18.03.20156.26250Kokonaisfosfori
18.03.20151.0160Kokonaisfosfori
15.06.20156.2664Kokonaisfosfori
15.06.20151.0159Kokonaisfosfori
27.07.20156.3686Kokonaisfosfori
27.07.20151.0187Kokonaisfosfori
17.08.20156.0688Kokonaisfosfori
17.08.20151.0192Kokonaisfosfori
14.09.20156.1698Kokonaisfosfori
14.09.20151.0185Kokonaisfosfori
06.03.20161.0180Kokonaisfosfori
06.03.20165.8570Kokonaisfosfori
21.06.20161.0156Kokonaisfosfori
21.06.20166.0672Kokonaisfosfori
02.08.20161.0177Kokonaisfosfori
02.08.20165.95120Kokonaisfosfori
18.08.20161.0194Kokonaisfosfori
18.08.20166.0693Kokonaisfosfori
20.09.20161.0185Kokonaisfosfori
20.09.20165.8579Kokonaisfosfori
15.03.20171.0179Kokonaisfosfori
15.03.20175.85100Kokonaisfosfori
20.06.20171.0150Kokonaisfosfori
20.06.20176.0672Kokonaisfosfori
03.08.20171.01110Kokonaisfosfori
03.08.20175.9585Kokonaisfosfori
23.08.20171.0178Kokonaisfosfori
23.08.20175.9581Kokonaisfosfori
18.09.20171.0183Kokonaisfosfori
18.09.20176.2677Kokonaisfosfori
21.03.20181.0159Kokonaisfosfori
21.03.20185.85110Kokonaisfosfori
19.06.20181.0146Kokonaisfosfori
19.06.20186.0644Kokonaisfosfori
30.07.20181.0182Kokonaisfosfori
30.07.20185.9582Kokonaisfosfori
21.08.20181.0173Kokonaisfosfori
21.08.20185.8574Kokonaisfosfori
18.09.20181.0164Kokonaisfosfori
18.09.20185.8566Kokonaisfosfori
20.03.20191.0153Kokonaisfosfori
20.03.20195.9597Kokonaisfosfori
19.06.20191.0148Kokonaisfosfori
19.06.20196.1665Kokonaisfosfori
21.08.20191.0172Kokonaisfosfori
21.08.20195.9568Kokonaisfosfori
16.09.20191.0192Kokonaisfosfori
16.09.20195.5593Kokonaisfosfori
23.03.20206.5692Kokonaisfosfori
23.03.20201.0164Kokonaisfosfori
17.06.20201.0142Kokonaisfosfori
17.06.20206.1649Kokonaisfosfori
30.07.20201.0180Kokonaisfosfori
30.07.20205.9571Kokonaisfosfori
19.08.20201.0179Kokonaisfosfori
19.08.20205.8579Kokonaisfosfori
14.09.20201.0169Kokonaisfosfori
14.09.20205.9575Kokonaisfosfori
17.03.20211.0163Kokonaisfosfori
17.03.20216.0691Kokonaisfosfori
22.06.20211.0172Kokonaisfosfori
22.06.20216.2664Kokonaisfosfori
02.08.20211.0176Kokonaisfosfori
02.08.20216.0677Kokonaisfosfori
17.08.20211.0165Kokonaisfosfori
17.08.20216.0669Kokonaisfosfori
14.09.20211.0173Kokonaisfosfori
14.09.20216.1665Kokonaisfosfori
15.03.20221.0159Kokonaisfosfori
15.03.20226.56120Kokonaisfosfori
22.06.20221.0147Kokonaisfosfori
22.06.20226.4665Kokonaisfosfori
01.08.20221.0180Kokonaisfosfori
01.08.20226.2668Kokonaisfosfori
01.08.20221.0180Kokonaisfosfori
01.08.20226.2668Kokonaisfosfori
17.08.20221.0176Kokonaisfosfori
17.08.20226.1669Kokonaisfosfori
12.09.20221.0168Kokonaisfosfori
12.09.20226.1667Kokonaisfosfori
16.03.20231.0172Kokonaisfosfori
16.03.20236.0698Kokonaisfosfori
19.06.20231.0150Kokonaisfosfori
19.06.20236.0642Kokonaisfosfori
07.08.20231.0168Kokonaisfosfori
07.08.20236.5666Kokonaisfosfori
17.08.20231.0176Kokonaisfosfori
17.08.20236.0668Kokonaisfosfori
18.09.20231.0168Kokonaisfosfori
18.09.20236.0664Kokonaisfosfori


Haapajärvi laskee Kihlovirran kautta Poroveteen.