Iisalmen reitti

 

Ala-Haajainen

Pinta-ala: 112 ha
Syvyys: 7,2 m
Keskisyvyys: 3,5 m
Järvityyppi: Pienet humusjärvet (Ph)
Ekologinen tila: Tyydyttävä
Laskennallinen viipymä: 8 kk
Valuma-alueen pinta-ala: 16 km2
Kunta: Vieremä

Vieremällä Poroveden pohjoispuolella sijaitseva Ala-Haajainen laskee Poroveteen Haajaistenjoen ja Joutsenjoen kautta.

Vedenlaatu

Ala-Haajainen on rehevä ja humuspitoinen järvi.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Arviolta n. 3/4 järveen tulevasta fosforista tulee peltoviljelystä. Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmassa (2016–2021) esitetty ulkoisen fosforikuormituksen vähentämisen tarve on n. 40 %. Myös sisäisellä kuormituksella on arvioitu olevan vähäinen vaikutus järven tilaan.


Ala-Haajaisen valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Ala-Haajainen 012 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kalastus & kalasto

Ala-Haajainen kuuluu Ylä-Savon kalatalousalueeseen. Järveen on 2010-luvulla istutettu kuhaa ja siikaa.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Ala-Haajainen 012 (7,2 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Ala-Haajainen 012 (7,2 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 7 m (haetaan 5 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
23.02.19881.0175Kokonaisfosfori
23.02.19886.26160Kokonaisfosfori
11.02.19931.0135Kokonaisfosfori
11.02.19936.2667Kokonaisfosfori
19.07.19941.012Kokonaisfosfori
19.07.19943.0326Kokonaisfosfori
19.07.19946.0631Kokonaisfosfori
09.02.20041.0122Kokonaisfosfori
09.02.20046.5656Kokonaisfosfori
15.07.20041.0140Kokonaisfosfori
15.07.20046.3630Kokonaisfosfori
07.02.20081.0123Kokonaisfosfori
07.02.20086.56190Kokonaisfosfori
15.07.20081.0123Kokonaisfosfori
15.07.20086.7627Kokonaisfosfori
08.02.20111.0120Kokonaisfosfori
08.02.20113.0321Kokonaisfosfori
08.02.20116.1627Kokonaisfosfori
13.07.20111.0129Kokonaisfosfori
13.07.20113.0334Kokonaisfosfori
13.07.20116.4642Kokonaisfosfori
05.03.20141.0131Kokonaisfosfori
05.03.20143.0330Kokonaisfosfori
05.03.20146.46120Kokonaisfosfori
01.07.20141.0140Kokonaisfosfori
01.07.20143.0329Kokonaisfosfori
01.07.20146.3662Kokonaisfosfori
07.08.20141.0147Kokonaisfosfori
07.08.20143.0332Kokonaisfosfori
07.08.20146.2692Kokonaisfosfori
05.03.20151.0122Kokonaisfosfori
05.03.20153.0323Kokonaisfosfori
05.03.20156.66200Kokonaisfosfori
06.07.20151.0144Kokonaisfosfori
06.07.20153.0336Kokonaisfosfori
06.07.20156.4647Kokonaisfosfori
18.08.20151.0134Kokonaisfosfori
18.08.20153.0325Kokonaisfosfori
18.08.20156.4640Kokonaisfosfori
01.03.20171.0121Kokonaisfosfori
01.03.20176.4654Kokonaisfosfori
04.07.20171.0138Kokonaisfosfori
04.07.20176.5633Kokonaisfosfori
23.08.20171.0128Kokonaisfosfori
23.08.20176.2621Kokonaisfosfori
10.03.20201.0129Kokonaisfosfori
10.03.20207.07170Kokonaisfosfori
22.07.20201.0131Kokonaisfosfori
22.07.20206.06110Kokonaisfosfori
18.08.20201.0139Kokonaisfosfori
18.08.20206.5639Kokonaisfosfori
02.03.20231.0126Kokonaisfosfori
02.03.20236.5650Kokonaisfosfori
25.07.20231.0124Kokonaisfosfori
25.07.20236.5655Kokonaisfosfori
30.08.20231.0130Kokonaisfosfori
30.08.20236.5639Kokonaisfosfori