Iisalmen reitti

 

Pitkänjärvi

Pinta-ala: 61 ha
Syvyys: 5,8 m
Keskisyvyys: 2,8 m
Järvityyppi: Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)
Ekologinen tila: Luokittelu puuttuu
Laskennallinen viipymä: 1,5 kk
Valuma-alueen pinta-ala: 27 km2
Kunta: Iisalmi

Iisalmen eteläosassa sijaitseva Pitkänjärvi laskee Pitkäjokea pitkin Korpisjärveen, joka vuorostaan laskee Korpisjokena Haukilampeen, josta Haukijoki-nimisenä Haapajärveen.

Lappetelän Erä ja Luonto ry on vuosien 2011–2014 välillä perustanut Pitkänjärven valuma-alueen eteläosaan n. 17 hehtaarin laajuisen Alasen kosteikon. Kosteikon tarkoituksena on vähentää yläpuolisilta peltoalueilta tulevaa kiintoaines-, fosfori- ja typpikuormitusta sekä lisätä alueen maisema-arvoa ja monipuolistaa lintukantaa. Alasen kosteikkoalueesta on laadittu opinnäytetyö Savonia ammattikorkeakoulussa.


Alasen kosteikko sijaitsee Pitkänjärven valuma-alueen eteläosassa.

Vedenlaatu

Pitkänjärvi on muutamien 90-luvulla otettujen vesinäytteiden perusteella rehevä ja humuspitoinen järvi.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Arviolta n. 60 % järveen tulevasta fosforista tulee peltoviljelystä.


Pitkänjärven valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Pitkänjärvi 025 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kalastus & kalasto

Pitkänjärvi kuuluu Ylä-Savon kalatalousalueeseen. Järveen on 2010-luvulla istutettu kuhaa.


Pitkänjärven rantamaisemaa pohjoisen suunnasta katsottuna.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Pitkänjärvi 025 (5,2 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Pitkänjärvi 025 (5,2 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 4 m (haetaan 4 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
15.02.19881.0129Kokonaisfosfori
15.02.19884.2432Kokonaisfosfori
11.02.19931.0128Kokonaisfosfori
11.02.19934.2437.6Kokonaisfosfori
24.07.19941.0126Kokonaisfosfori
24.07.19943.0325Kokonaisfosfori
24.07.19944.2428Kokonaisfosfori
09.02.20221.0130Kokonaisfosfori
09.02.20224.0433Kokonaisfosfori
18.07.20221.0144Kokonaisfosfori
18.07.20224.3439Kokonaisfosfori