Iisalmen reitti

 

Majoonjärvi

Pinta-ala: 57 ha
Syvyys: 7,3 m
Keskisyvyys: 2,7 m
Järvityyppi: Runsasravinteiset järvet (Rr)
Ekologinen tila: Hyvä
Laskennallinen viipymä: 6 kk
Valuma-alueen pinta-ala: 7,9 km2
Kunta: Kiuruvesi

Kiuruveden eteläpuolella sijaitseva Majoonjärvi laskee Majoonpuroa ja Kourupuroa pitkin Kiuruveden Etelälahteen.

Hydrologia

Majoonjärven luusuaan on rakennettu pohjapato vuonna 1989.

Vedenlaatu

Majoonjärvi on rehevä ja humuspitoinen järvi.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Noin puolet Majoonjärveen tulevasta fosforista tulee luonnonhuuhtoumasta ja puolet ihmisperäisestä toiminnasta, josta suurin osuus on peltoviljelyllä.


Majoonjärven valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Majoonjärvi 044 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kalastus & kalasto

Majoonjärvi kuuluu Ylä-Savon kalatalousalueeseen. Vesialueen omistajana toimii Tikkalan osakaskunta. Järveen on 2010-luvulla istutettu kuhaa ja siikaa.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Majoonjärvi 044 (7,2 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Majoonjärvi 044 (7,2 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 6 m (haetaan 6 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
24.02.19881.0136Kokonaisfosfori
24.02.19886.2668Kokonaisfosfori
24.02.19931.0145Kokonaisfosfori
24.02.19936.3693Kokonaisfosfori
11.02.20081.0146Kokonaisfosfori
11.02.20086.7678Kokonaisfosfori
22.07.20081.0146Kokonaisfosfori
22.07.20086.76190Kokonaisfosfori
04.02.20151.0139Kokonaisfosfori
04.02.20154.0450Kokonaisfosfori
04.02.20156.76200Kokonaisfosfori
21.07.20151.0138Kokonaisfosfori
21.07.20154.0453Kokonaisfosfori
21.07.20156.46100Kokonaisfosfori
02.09.20151.0144Kokonaisfosfori
02.09.20154.0441Kokonaisfosfori
02.09.20156.46270Kokonaisfosfori
05.02.20181.0138Kokonaisfosfori
05.02.20184.0448Kokonaisfosfori
05.02.20186.2672Kokonaisfosfori
31.07.20181.0140Kokonaisfosfori
31.07.20184.0452Kokonaisfosfori
31.07.20186.36170Kokonaisfosfori
22.08.20181.0140Kokonaisfosfori
22.08.20184.0439Kokonaisfosfori
22.08.20186.36250Kokonaisfosfori
16.02.20211.0131Kokonaisfosfori
16.02.20216.5681Kokonaisfosfori
21.07.20211.0140Kokonaisfosfori
21.07.20216.56120Kokonaisfosfori
17.08.20211.0136Kokonaisfosfori
17.08.20216.2668Kokonaisfosfori