Iisalmen reitti

 

Osmanginjärvi

Pinta-ala: 285 ha
Syvyys: 6,5 m
Keskisyvyys: 1,2 m
Järvityyppi: Runsasravinteiset järvet (Rr)
Ekologinen tila: Tyydyttävä
Laskennallinen viipymä: 5 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 612 km2
Kunta: Kiuruvesi

Osmanginjärvi kokoaa lännestä Korpijoen ja pohjoisesta Näläntöjärven suunnalta tulevan Jylängönjoen vedet, ja purkaa vetensä Pölhönjoki-Koskenjokea pitkin Kiuruveteen.

Hydrologia

Osmanginjärven vedenkorkeutta on laskettu 1,2 metriä vuonna 1951. Vuonna 2001 järven alivedenpintaa nostettiin 0,08 metriä järven umpeenkasvun hidastamiseksi. Järvellä on toteutettu myös vesikasvillisuuden poistoa sekä ruoppauksia.Osmanginjärven lasku-uomassa Pölhönjoessa on pohjapato, jossa on hydraulisesti toimivat ”läppäluukut”. Patoa käytetään järven säännöstelyyn tulva-aikana.

Vedenlaatu

Osmanginjärvi on ylirehevä ja erittäin humuspitoinen järvi.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Pääosa järveen tulevasta fosforista on peräisin ihmisperäisestä toiminnasta; noin puolet järveen tulevasta fosforista on peltoviljelystä ja 1/5 metsätaloudesta. Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmassa (2016–2021) esitetty ulkoisen fosforikuormituksen vähentämisen tarve on n. 60 %. Järven luusuassa oleva pohjapato muodostaa osittaisen vaellusesteen kaloille.


Osmanginjärven valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Osmanginjärvi 007 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.


Osmanginjärven maisemaa 2.7.2019.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Osmanginjärvi 007 (5,8 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Osmanginjärvi 007 (5,8 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 5 m (haetaan 4 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
04.02.19871.0169Kokonaisfosfori
04.02.19874.8483Kokonaisfosfori
08.08.19901.01120Kokonaisfosfori
08.08.19903.03120Kokonaisfosfori
08.08.19905.05120Kokonaisfosfori
11.04.19911.01150Kokonaisfosfori
11.04.19913.03160Kokonaisfosfori
11.04.19915.45180Kokonaisfosfori
23.07.19911.01130Kokonaisfosfori
23.07.19913.03130Kokonaisfosfori
23.07.19914.84120Kokonaisfosfori
16.02.19931.0190Kokonaisfosfori
16.02.19934.94140Kokonaisfosfori
01.07.19931.0169Kokonaisfosfori
01.07.19933.0370Kokonaisfosfori
01.07.19934.8471Kokonaisfosfori
22.02.20011.0190Kokonaisfosfori
22.02.20014.6498Kokonaisfosfori
07.03.20011.0197Kokonaisfosfori
07.03.20014.6497Kokonaisfosfori
26.03.20011.0187Kokonaisfosfori
26.03.20014.54110Kokonaisfosfori
18.07.20011.01130Kokonaisfosfori
18.07.20014.84120Kokonaisfosfori
16.10.20013.03100Kokonaisfosfori
08.04.20021.0179Kokonaisfosfori
08.04.20024.84180Kokonaisfosfori
06.03.20031.0194Kokonaisfosfori
06.03.20035.25740Kokonaisfosfori
31.07.20031.01110Kokonaisfosfori
31.07.20035.05110Kokonaisfosfori
06.10.20033.03110Kokonaisfosfori
22.02.20101.0171Kokonaisfosfori
22.02.20103.03100Kokonaisfosfori
22.02.20104.84150Kokonaisfosfori
27.07.20101.0197Kokonaisfosfori
16.08.20101.01100Kokonaisfosfori
16.08.20103.03110Kokonaisfosfori
16.08.20105.15110Kokonaisfosfori
05.02.20131.0188Kokonaisfosfori
05.02.20133.0383Kokonaisfosfori
05.02.20134.84130Kokonaisfosfori
31.07.20131.0198Kokonaisfosfori
31.07.20133.0392Kokonaisfosfori
31.07.20135.05150Kokonaisfosfori
26.08.20131.0193Kokonaisfosfori
26.08.20133.0390Kokonaisfosfori
26.08.20135.2594Kokonaisfosfori
05.02.20141.0167Kokonaisfosfori
05.02.20143.0364Kokonaisfosfori
05.02.20145.0580Kokonaisfosfori
16.07.20141.01110Kokonaisfosfori
16.07.20143.0385Kokonaisfosfori
16.07.20145.05100Kokonaisfosfori