Iisalmen reitti

 

Ala-Pitkänjoki

Ekologinen tila: Tyydyttävä
Pituus: 8,1 km
Valuma-alueen pinta-ala: 200 km2
Kunta: Lapinlahti
Jokityyppi: Keskisuuret turvemaiden joet

Ala-Pitkänjoki ja Naarvanjoen yläosa virtaavat Ala-Pitkä-järvestä Naarvanjärveen. Naarvanjärvestä joki virtaa Onkiveteen Naarvanjoki-nimisenä. Korkeuseroa joella on 21,8 metriä.

Joki kulkee 5-tien ali ja virtaa pääosin peltomaisemassa. Vesi on voimakkaasti humusleimaista. Ala-Pitkänjoessa on runsaasti varsin monimuotoista koskipinta-alaa.

Joessa on useita koskiosuuksia ja koskileveys niissä on yhdeksän metrin luokkaa. Hovinkoski kulkee rautatien tuntumassa ja on verraten loiva, n. 300 m pitkä ja useisiin sivu-uomiin jakaantuva. Kosken yläosalla on todennäköisesti betonisen myllypadon jäänteet. Perkaus on ollut lievää.

Hovinkosken jälkeen joki levenee Jokijärveksi, jonka alapuolella sijaitsee joen jyrkin koskiosuus, Korkeakoski. Koski on padottu voimalaitoskäyttöön, joka muodostaa kaloille vaellusesteen. Padon poistamismahdollisuuksia ja joen muita kunnostustarpeita olisi hyvä selvittää vaelluskalojen elvyttämisen näkökulmasta.


Korkeakoski tulva-aikaan toukokuussa.


Ala-Keskinen Mustallavirralla Korkeakosken alapuolisella jokijaksolla.

 


Näytteenottopisteen Ala-Pitkänjoki 1 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.


Korkeakoski matalan veden aikaan syyskuun alkupuolella.

Korkeakosken voimalaitospadon alapuolella on kalliopohjainen putousalue, jonka jälkeen koski muuttuu lampimaiseksi suvannoksi. Suvannon jälkeen alkaa yhtenäinen 200 m pitkä koski, joka virtaa syvällä laaksossa jakaantuen välillä sivu-uomiin. Koskea on kevyesti perattu. Lampien jälkeen puro virtaa leveänä suvantona peltomaisemassa.

Alin koskiosuus, Naarvankoski, on Naarvanjoessa oleva 200 m:n pituinen, varsin vuolas koski, jossa on sijainnut mylly. Kosken yläosalla on pato, joka on reunasta avoin, eikä muodosta siten täydellistä nousuestettä kaloille. Padon alapuolella koski virtaa kaksiuomaisena. Pääuomaa on perattu, mutta pohjasuoja on säilynyt kohtuullisen hyvänä.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Ala-Pitkänjoki 1

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Ala-Pitkänjoki 1

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 1 m (haetaan 1 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
08.09.19850.5045Kokonaisfosfori
21.04.19860.5096Kokonaisfosfori
21.09.19861.0171Kokonaisfosfori
07.09.19870.5073Kokonaisfosfori
21.04.19880.5089Kokonaisfosfori
04.08.19880.5061Kokonaisfosfori
21.02.19890.2068Kokonaisfosfori
18.09.19890.5058Kokonaisfosfori
19.02.19900.2070Kokonaisfosfori
27.08.19901.0149Kokonaisfosfori
14.03.19910.1058Kokonaisfosfori
13.08.19910.5086Kokonaisfosfori
07.04.19920.3051Kokonaisfosfori
02.08.19921.0140Kokonaisfosfori
07.04.19930.2075Kokonaisfosfori
02.08.19931.0166Kokonaisfosfori
13.04.19940.20160Kokonaisfosfori
02.08.19940.5057Kokonaisfosfori
10.04.19951.0154Kokonaisfosfori
09.08.19951.0148Kokonaisfosfori
27.03.19960.3050Kokonaisfosfori
07.08.19960.5060Kokonaisfosfori
08.04.19970.2051Kokonaisfosfori
06.08.19971.0146Kokonaisfosfori
22.04.19980.1076Kokonaisfosfori
02.08.19981.0168Kokonaisfosfori
15.04.19990.20100Kokonaisfosfori
04.08.19991.0156Kokonaisfosfori
12.04.20000.1056Kokonaisfosfori
07.08.20001.0145Kokonaisfosfori
11.04.20010.5090Kokonaisfosfori
05.08.20011.0138Kokonaisfosfori
10.04.20021.0161Kokonaisfosfori
06.08.20020.5052Kokonaisfosfori
07.04.20030.1079Kokonaisfosfori
03.08.20031.0191Kokonaisfosfori
07.04.20040.1052Kokonaisfosfori
02.08.20041.0198Kokonaisfosfori
13.04.20050.1080Kokonaisfosfori
01.08.20051.0150Kokonaisfosfori
04.04.20060.1057Kokonaisfosfori
06.08.20061.0140Kokonaisfosfori
04.04.20070.1056Kokonaisfosfori
05.08.20071.0157Kokonaisfosfori
07.04.20080.5088Kokonaisfosfori
03.08.20080.5052Kokonaisfosfori
14.04.20090.1053Kokonaisfosfori
03.08.20090.5046Kokonaisfosfori
03.05.20100.5049Kokonaisfosfori
02.08.20100.5058Kokonaisfosfori
12.04.20110.5077Kokonaisfosfori
31.07.20110.8079Kokonaisfosfori