Iisalmen reitti

 

Ylä-Pitkänjoki-Juurikkajoki

Ekologinen tila: Tyydyttävä
Pituus: 21,6 km
Valuma-alueen pinta-ala: 191 km2
Kunta: Lapinlahti
Jokityyppi: Keskisuuret turvemaiden joet

Hyvin tummavetinen Ylä-Pitkänjoki-Juurikkajoki virtaa Pyöreisestä Ala-Pitkään. Pyöreisestä joki lähtee Kyläjoki-nimisenä ja vaihtuu Rakkinejoeksi ja Päähisjoeksi ennen Juurikanjärveä. Tämän jälkeen joki virtaa hiljalleen lähes suojavyöhykkeettömässä peltomaisemassa Juurikkajoki-nimisenä ennen vaihtumistaan Ylä-Pitkänjoeksi sen jälkeen, kun joen keskiosalle on yhtynyt pohjoisesta Luhinjoki. Juurikanjärven ja Ala-Pitkän välinen korkeusero on 7,5 metriä ja koskileveys joessa 8 metriä.

Ylä-Pitkänjoen nimellä joki virtaa Yläpitkänjärven järvikuivion läpi, jonka alaosalla on ensimmäinen joen kahdesta koskipaikasta. Tämä Saininkoski-niminen virtapaikka on 200 m pitkä, kevyesti perattu, verraten vuolas ja kalliopohjainen. Keskiosalla on käytöstä poistuneen siltarummun jäänteet. Koski päättyy matalaan Keskisenlampeen, jonka alapuolelta alkaa 150 m pitkä Puronkoski. Koski purkautuu tässä kohtaa kolmea ruohosaarekkeiden jakamaa uomaa pitkin. Uomat ovat matalia ja suurelta osin sorapohjaisia. Purolaakso 50 m leveä, reheväkasvuinen ja tiheäkatteinen. Useine sivu-uomineen koski on hyvin moni-ilmeinen ja suojaisa. Perkaus on ollut lievää ja kunnostustarve on vähäinen.

Näytteenottopisteen Puronkoski sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

 

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Puronkoski

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Puronkoski

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 0 m (haetaan 0 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
24.03.20100.1046Kokonaisfosfori
04.05.20100.5045Kokonaisfosfori
11.08.20100.1047Kokonaisfosfori
27.10.20100.1045Kokonaisfosfori
07.03.20160.1049Kokonaisfosfori
15.05.20160.1045Kokonaisfosfori
10.08.20160.1054Kokonaisfosfori
03.10.20160.1061Kokonaisfosfori
02.04.20190.1050Kokonaisfosfori
23.05.20190.1049Kokonaisfosfori
27.08.20190.1032Kokonaisfosfori
24.10.20190.1050Kokonaisfosfori
29.03.20220.1044Kokonaisfosfori
19.05.20220.1032Kokonaisfosfori
16.08.20220.1052Kokonaisfosfori
24.10.20220.1051Kokonaisfosfori