Iisalmen reitti

 

Naarvanjärvi

Pinta-ala: 72 ha
Syvyys: 7 m
Keskisyvyys: 2 m
Järvityyppi: Runsaskalkkiset järvet (Rk)
Ekologinen tila: Tyydyttävä
Valuma-alueen pinta-ala: 213 km2
Kunta: Lapinlahti

Naarvanjärvi on Naarvanjoen valuma-alueen alin järvi. Naarvanjoki virtaa Naarvanjärvestä Ala-Naarvanjärven kautta Onkiveteen.

Vedenlaatu

Naarvanjärvi on 90-luvulla otettujen näytteiden perusteella erittäin rehevä ja erittäin humuspitoinen järvi.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Arviolta vajaa 60 % Naarvajärveen tulevasta fosforista tulee peltoviljelystä ja n. 10 % metsätaloudesta. Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmassa (2016–2021) esitetty ulkoisen fosforikuormituksen vähentämisen tarve Naarvanjärven osalta on n. 30 %. 


Naarvanjärven valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Naarvanjärvi 02 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Naarvanjärvi 02 (7,2 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Naarvanjärvi 02 (7,2 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 6 m (haetaan 4 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
03.02.19761.0167Kokonaisfosfori
03.02.19766.2681Kokonaisfosfori
31.07.19861.0158Kokonaisfosfori
31.07.19863.0350Kokonaisfosfori
31.07.19865.85110Kokonaisfosfori
05.07.19881.0162Kokonaisfosfori
05.07.19883.0348Kokonaisfosfori
05.07.19886.0685Kokonaisfosfori
19.07.19881.0167Kokonaisfosfori
19.07.19883.0350Kokonaisfosfori
19.07.19886.0687Kokonaisfosfori
21.02.19891.0168Kokonaisfosfori
21.02.19893.0375Kokonaisfosfori
21.02.19896.0678Kokonaisfosfori
03.07.19891.0153Kokonaisfosfori
03.07.19893.0352Kokonaisfosfori
03.07.19896.0664Kokonaisfosfori
28.08.19891.0178Kokonaisfosfori
28.08.19893.0364Kokonaisfosfori
28.08.19896.0667Kokonaisfosfori
18.09.19891.0159Kokonaisfosfori
18.09.19896.0656Kokonaisfosfori
19.02.19901.0174Kokonaisfosfori
19.02.19903.0373Kokonaisfosfori
19.02.19906.0665Kokonaisfosfori
27.08.19901.0169Kokonaisfosfori
27.08.19903.0367Kokonaisfosfori
27.08.19906.0660Kokonaisfosfori
28.07.19911.0175Kokonaisfosfori
28.07.19913.0368Kokonaisfosfori
28.07.19916.0695Kokonaisfosfori
17.02.19981.0145Kokonaisfosfori
17.02.19986.2697Kokonaisfosfori
03.02.20211.0141Kokonaisfosfori
03.02.20216.1679Kokonaisfosfori
09.08.20211.0147Kokonaisfosfori
09.08.20216.0648Kokonaisfosfori