Iisalmen reitti

 

Ala-Pitkä

Pinta-ala: 61 ha
Syvyys: 9,9 m
Keskisyvyys: 3,1 m
Järvityyppi: Pienet humusjärvet (Ph)
Ekologinen tila: Tyydyttävä
Laskennallinen viipymä: 10 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 190 km2
Kunta: Lapinlahti

Pitkänomainen Ala-Pitkä sijaitsee 5-tien tuntumassa Lapinlahden Alapitkän kylässä. Ylä-Pitkänjoki laskee järveen ja Ala-Pitkänjoki lähtee järvestä.

Vedenlaatu

Ala-Pitkä on erittäin rehevä ja erittäin humuspitoinen järvi.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Arviolta reilu puolet Ala-Pitkään tulevasta fosforista tulee peltoviljelystä ja 10 % metsätaloudesta. Myös sisäisellä kuormituksella on arvioitu olevan kohtalainen merkitys järven tilaan. Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmassa (2016–2021) esitetty ulkoisen fosforikuormituksen vähentämisen tarve Ala-Pitkän osalta on n. 45 %. 


Alkusyksyn maisemaa Ala-Pitkän eteläpäästä kuvattuna. 


Ala-Pitkän valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Ala-Pitkä 08A sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kalastus & kalasto

Ala-Pitkä kuuluu Ylä-Savon kalatalousalueeseen. Järveen on istutettu siikaa vuonna 2015.


Ensijäitä Ala-Pitkällä marraskuun alkupuolella.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Ala-Pitkä 08A (8,2 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Ala-Pitkä 08A (8,2 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 8 m (haetaan 5 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
24.02.19981.0146Kokonaisfosfori
24.02.19987.2782Kokonaisfosfori
12.02.20081.0142Kokonaisfosfori
12.02.20087.77100Kokonaisfosfori
24.07.20081.0154Kokonaisfosfori
24.07.20087.8780Kokonaisfosfori
27.03.20121.0138Kokonaisfosfori
27.03.20127.27100Kokonaisfosfori
05.08.20131.0158Kokonaisfosfori
05.08.20137.27130Kokonaisfosfori
26.03.20141.0159Kokonaisfosfori
26.03.20144.0460Kokonaisfosfori
26.03.20147.67110Kokonaisfosfori
07.07.20141.0157Kokonaisfosfori
07.07.20144.0443Kokonaisfosfori
07.07.20147.5786Kokonaisfosfori
11.08.20141.0157Kokonaisfosfori
11.08.20144.0462Kokonaisfosfori
11.08.20147.17230Kokonaisfosfori
19.03.20151.0138Kokonaisfosfori
19.03.20154.0443Kokonaisfosfori
19.03.20157.7792Kokonaisfosfori
13.07.20151.0166Kokonaisfosfori
13.07.20154.0465Kokonaisfosfori
13.07.20157.8772Kokonaisfosfori
20.08.20151.01110Kokonaisfosfori
20.08.20154.0460Kokonaisfosfori
20.08.20157.6787Kokonaisfosfori
15.03.20171.0147Kokonaisfosfori
15.03.20177.67110Kokonaisfosfori
06.08.20181.0153Kokonaisfosfori
06.08.20188.08190Kokonaisfosfori
12.03.20207.6766Kokonaisfosfori
12.03.20201.0141Kokonaisfosfori
23.07.20201.0158Kokonaisfosfori
23.07.20207.0767Kokonaisfosfori
17.08.20201.0161Kokonaisfosfori
17.08.20207.2797Kokonaisfosfori
05.07.20231.0142Kokonaisfosfori
05.07.20237.0752Kokonaisfosfori
28.08.20231.0156Kokonaisfosfori
28.08.20237.47140Kokonaisfosfori