Iisalmen reitti

 

Naarvanjoki

Ekologinen tila: Tyydyttävä
Pituus: 6,1 km
Valuma-alueen pinta-ala: 219 km2
Kunta: Lapinlahti
Jokityyppi: Keskisuuret turvemaiden joet

Naarvanjoki laskee Naarvanjärvestä Ala-Naarvanjärveen, jonka kautta lopulta Onkiveteen.

Näytteenottopisteen Naarvanjoki sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Naarvanjoki

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Naarvanjoki

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 1 m (haetaan 1 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
23.03.20101.0153Kokonaisfosfori
04.05.20101.0152Kokonaisfosfori
11.08.20101.0150Kokonaisfosfori
27.10.20101.0151Kokonaisfosfori
05.03.20131.0159Kokonaisfosfori
14.05.20131.0154Kokonaisfosfori
14.08.20131.0161Kokonaisfosfori
21.10.20131.0160Kokonaisfosfori
07.03.20161.0155Kokonaisfosfori
15.05.20160.5051Kokonaisfosfori
10.08.20161.0156Kokonaisfosfori
03.10.20161.0151Kokonaisfosfori
02.04.20191.0150Kokonaisfosfori
23.05.20190.5044Kokonaisfosfori
27.08.20190.1053Kokonaisfosfori
24.10.20190.5053Kokonaisfosfori
29.03.20220.1049Kokonaisfosfori
03.05.20220.1040Kokonaisfosfori
16.08.20220.5049Kokonaisfosfori
24.10.20220.1053Kokonaisfosfori