Iisalmen reitti

 

Pyöreinen

Pinta-ala: 68 ha
Syvyys: 11 m
Keskisyvyys: 4,7 m
Järvityyppi: Runsashumuksiset järvet (Rh)
Ekologinen tila: Luokittelu puuttuu
Laskennallinen viipymä: 2 kk
Valuma-alueen pinta-ala: 54 km2
Kunta: Kuopio, Lapinlahti, Siilinjärvi

Pyöreinen sijaitsee Naarvanjoen valuma-alueen latvoilla kolmen kunnan yhtymäkohdassa (Kuopio, Lapinlahti, Siilinjärvi).

Vedenlaatu

Yksittäisten 1990- ja 2000-luvulla tehtyjen talvinäytteenottojen perusteella järvi on rehevä ja erittäin humuspitoinen.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Arviolta reilu puolet Pyöreiseen tulevasta fosforista tulee peltoviljelystä ja n. 10 % metsätaloudesta. 


Pyöreisen valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Pyöreinen 41 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kalastus & kalasto

Pyöreinen kuuluu Ylä-Savon kalatalousalueeseen. Järveen on 2010-luvulla istutettu kuhaa ja siikaa.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Pyöreinen 41 (11,2 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Pyöreinen 41 (11,2 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 10 m (haetaan 7 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
23.02.19761.0137Kokonaisfosfori
23.02.197610.01049Kokonaisfosfori
08.04.19911.0188Kokonaisfosfori
08.04.19913.0352Kokonaisfosfori
08.04.19916.0638Kokonaisfosfori
08.04.199110.41045Kokonaisfosfori
24.02.19981.0133Kokonaisfosfori
24.02.199810.21052Kokonaisfosfori
06.04.20111.0128Kokonaisfosfori
06.04.20115.0534Kokonaisfosfori
06.04.201110.11046Kokonaisfosfori
23.02.20211.0139Kokonaisfosfori
23.02.202110.210100Kokonaisfosfori
09.08.20211.0134Kokonaisfosfori
09.08.202110.51073Kokonaisfosfori