Iisalmen reitti

 

Lahnajoki

Ekologinen tila: Hyvä
Pituus: 10,6 km
Valuma-alueen pinta-ala: 103 km2
Kunta: Kiuruvesi
Jokityyppi: Keskisuuret turvemaiden joet

Lahnajoki virtaa Lahnasesta Jylängönjokeen, joka laskee Osmanginjärveen. Korkeuseroa matkalla on 14,3 metriä ja koskileveyttä 5 metriä.

Joki saa alkunsa Lahnasesta ja siihen laskevasta suo-ojaverkostosta. Puro virtaa lähes kokonaisuudessaan peltomaisemassa ja on virtaukseltaan suurelta osin suvantomainen tai nivamainen. Vesi on tummaa ja uoman pohjassa on havaittavissa liettymistä. Puron korkeusero sijoittuu suurelta osin Pitkäkoskeen, missä on loiva ja lähes 600 m pitkä virtapaikka. Uomassa on harvakseltaan lohkareita ja saattaa olla loivasta profiilistaan johtuen luontaisesti vähäkivinen, sillä perkausta ei ole tehty tai se on ollut hyvin lievä.

Näytteenottopisteen Lahnajoki 5 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Lahnajoki 5

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Lahnajoki 5

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 0 m (haetaan 0 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
15.02.19930.5099Kokonaisfosfori
26.03.20090.2095Kokonaisfosfori
18.08.20090.10190Kokonaisfosfori
27.10.20090.3095Kokonaisfosfori
13.03.20130.1081Kokonaisfosfori
21.05.20130.1054Kokonaisfosfori
20.08.20130.2098Kokonaisfosfori
17.10.20130.1093Kokonaisfosfori
13.03.20160.5072Kokonaisfosfori
10.05.20160.1056Kokonaisfosfori
25.08.20160.1076Kokonaisfosfori
10.10.20160.1071Kokonaisfosfori
04.04.20190.1078Kokonaisfosfori
21.05.20190.1047Kokonaisfosfori
26.08.20190.10130Kokonaisfosfori
07.10.20190.10120Kokonaisfosfori
08.03.20220.30100Kokonaisfosfori
05.05.20220.1036Kokonaisfosfori
11.08.20220.10140Kokonaisfosfori
11.08.20220.10140Kokonaisfosfori
24.10.20220.2075Kokonaisfosfori