Iisalmen reitti

 

Näläntöjärvi

Pinta-ala: 1297 ha
Syvyys: 1,6 m
Keskisyvyys: 0,7 m
Järvityyppi: Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)
Ekologinen tila: Välttävä
Laskennallinen viipymä: 1 kk
Valuma-alueen pinta-ala: 289 km2
Kunta: Kiuruvesi

Näläntöjärvi on alle metrin keskisyvyyden jäävistä Suomen järvistä pinta-alaltaan suurin. Järven keskisyvyys on vain 71 cm. Tummavetinen Rikkajoki laskee laajoilta suoalueilta Näläntöjärven luoteispäähän. Samasta luoteispäästä lähtee Näläntöjärven laskujoki Remesjoki, johon Rikkajoen vedet kulkeutuvat pääosin oikovirtauksena. Näläntöjärven itäosassa veden vaihtuvuus on heikompi kuin oikovirtausalueella, mikä heijastuu myös järven itäosan vedenlaatuun. Näläntöjärvi laskee Osmanginjärveen. Järvellä on tehty paleolimnologista tutkimusta.

Hydrologia

Näläntöjärven pinnankorkeutta on laskettu 1,5 metrillä vuonna 1898.

Vedenlaatu

Näläntöjärvi on ylirehevä ja erittäin humuspitoinen järvi.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Järven ekologinen tila on arvioitu välttäväksi, ja järven kemiallinen tila hyvää huonommaksi järven kalojen sisältämän elohopean vuoksi.

1800-luvun lopulla tehty järvenlasku on lisännyt järven alttiutta ulkoisen ja sisäisen ravinnekuormituksen vaikutuksille. Kesäaikaan järvessä esiintyy ajoittain voimakkaita sinileväkukintoja ja kevättalvisin happi voi käydä vähiin. Näläntöjärven kuormitustekijöitä ovat metsä- ja maataloudesta tuleva hajakuormitus sekä sisäinen ravinnekuormitus. Karkeasti otettuna arviolta noin 1/3 järveen tulevasta fosforista on peräisin peltoviljelystä, 1/3 metsätaloudesta ja 1/3 luonnonhuuhtoumasta. Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmassa (2016–2021) esitetty ulkoisen fosforikuormituksen vähentämisen tarve on n. 60 %.


Näläntöjärven valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Näläntöjärvi 1.3 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kalastus & kalasto

Näläntöjärvi on useana vuotena ollut Vedenjakaja Cup-uistelukilpailun yksi osakilpailupaikka. Järvestä nousee isoja määriä haukea.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Näläntöjärvi 1.3 (1 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Näläntöjärvi 1.3 (1 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 1 m (haetaan 1 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
07.06.19940.0 - 1.0060Kokonaisfosfori
06.07.19940.0 - 1.0068Kokonaisfosfori
03.08.19940.0 - 0.90110Kokonaisfosfori
15.04.19971.0162Kokonaisfosfori
01.09.19971.01140Kokonaisfosfori
22.03.19980.8067Kokonaisfosfori
19.03.19991.0196Kokonaisfosfori
16.08.19991.01120Kokonaisfosfori
16.08.19990.0 - 1.00120Kokonaisfosfori
11.04.20001.0134Kokonaisfosfori
04.09.20001.0170Kokonaisfosfori
25.03.20010.5037Kokonaisfosfori
04.09.20011.01100Kokonaisfosfori
08.04.20021.0163Kokonaisfosfori
03.09.20021.0193Kokonaisfosfori
25.03.20030.5067Kokonaisfosfori
20.08.20031.0194Kokonaisfosfori
31.03.20040.6059Kokonaisfosfori
01.09.20041.0181Kokonaisfosfori
17.03.20050.5073Kokonaisfosfori
11.08.20051.01170Kokonaisfosfori
13.03.20061.0149Kokonaisfosfori
08.08.20061.01150Kokonaisfosfori
13.03.20071.0140Kokonaisfosfori
22.08.20071.0197Kokonaisfosfori
19.03.20081.0156Kokonaisfosfori
13.08.20081.0189Kokonaisfosfori
18.03.20091.0154Kokonaisfosfori
27.08.20090.50130Kokonaisfosfori
24.03.20100.7050Kokonaisfosfori
05.08.20100.50110Kokonaisfosfori
11.04.20110.50170Kokonaisfosfori
22.08.20110.5084Kokonaisfosfori
20.03.20120.5036Kokonaisfosfori
05.09.20121.0180Kokonaisfosfori
14.03.20130.5080Kokonaisfosfori
07.08.20130.50110Kokonaisfosfori
06.03.20140.5070Kokonaisfosfori
11.08.20141.01110Kokonaisfosfori
04.03.20151.0180Kokonaisfosfori
18.08.20151.0194Kokonaisfosfori
08.03.20161.0174Kokonaisfosfori
09.08.20161.01110Kokonaisfosfori
14.03.20171.0161Kokonaisfosfori
09.08.20171.0173Kokonaisfosfori
13.03.20180.5047Kokonaisfosfori
14.08.20180.50230Kokonaisfosfori
06.03.20191.0156Kokonaisfosfori
13.08.20190.80150Kokonaisfosfori
05.03.20201.0153Kokonaisfosfori
12.08.20201.0179Kokonaisfosfori
25.03.20210.5083Kokonaisfosfori
23.08.20210.60120Kokonaisfosfori
29.03.20220.5095Kokonaisfosfori
30.08.20220.60100Kokonaisfosfori
24.08.20230.50110Kokonaisfosfori