Iisalmen reitti

 

Välijärvi

Pinta-ala: 154 ha
Syvyys: 0,8 m
Keskisyvyys: 0,4 m
Järvityyppi: Matalat runsashumuksiset järvet (Mh)
Ekologinen tila: Välttävä
Laskennallinen viipymä: 1 kk
Valuma-alueen pinta-ala: 50 km2
Kunta: Kiuruvesi

Matala Välijärvi kuuluu Luupuveden lintujärviin ja sijaitsee Luupuveden ja Yläjärven välissä.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Välijärveen tulee hajakuormitusta maa- ja metsätaloudesta. Myös sisäisellä kuormituksella on arvioitu olevan kohtalainen vaikutus järven tilaan. Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmassa (2016–2021) esitetty ulkoisen fosforikuormituksen vähentämisen tarve on n. 50 %.


Välijärven valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla).