Iisalmen reitti

 

Luupuvesi

Pinta-ala: 694 ha
Syvyys: 1,7 m
Keskisyvyys: 1 m
Järvityyppi: Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)
Ekologinen tila: Tyydyttävä
Laskennallinen viipymä: 1 kk
Valuma-alueen pinta-ala: 238 km2
Kunta: Kiuruvesi

Luupuvesi on merkittävämpiä Pohjois-Savon lintuvesiä ja kuuluu valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan yhdessä Yläjärven, Välijärven ja Kaislasen kanssa. Järvi ja sen kanssa samassa tasossa olevat Ylä- ja Välijärvi muodostavat yhteisen järviryhmän. Järven lasku-uoma Luupujoki virtaa Kiurujokeen.

Hydrologia

Luupuveden pinnankorkeutta on laskettu noin 1,8 metriä 1860-luvulla. Vuonna 1999 vedenpinnan korkeutta taas nostettiin pohjapadon avulla 0,43 metriä järven happitalouden parantamiseksi.

Vedenlaatu

Luupuvesi on erittäin rehevä ja erittäin humuspitoinen järvi.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Luupuveden viipymä on suhteellisen lyhyt ja ravinteiden pidätyskyky on alhainen. Luupuveteen kohdistuu maatalouden, metsätalouden ja turvetuotannon aiheuttamaa kuormitusta. Myös sisäisellä kuormituksella on arvioitu olevan kohtalainen vaikutus järven tilaan. Järven mataloituminen, lahtialueiden umpeenkasvu, korkeat ravinnepitoisuudet sekä talviaikainen vähähappisuus ovat haasteita. Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmassa (2016–2021) esitetty ulkoisen fosforikuormituksen vähentämisen tarve on n. 50 %


Luupuveden valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Luupuvesi 3 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kalastus & kalasto

Luupuvesi kuuluu Ylä-Savon kalatalousalueeseen. Vesialueen omistajia ovat Luupuveden osakaskunta, Lapinniemen osakaskunta sekä Kämärän osakaskunta. Järveen on istutettu kuhaa vuonna 2016.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Luupuvesi 3 (1,3 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Luupuvesi 3 (1,3 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 1 m (haetaan 1 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
09.09.19861.0164Kokonaisfosfori
09.03.19870.50260Kokonaisfosfori
17.05.19871.0181Kokonaisfosfori
21.04.19881.0195Kokonaisfosfori
07.09.19881.01100Kokonaisfosfori
03.04.19891.0178Kokonaisfosfori
22.09.19891.01110Kokonaisfosfori
07.03.19901.0172Kokonaisfosfori
21.08.19901.0187Kokonaisfosfori
06.03.19911.01160Kokonaisfosfori
20.08.19911.0182Kokonaisfosfori
02.03.19921.01112Kokonaisfosfori
18.08.19921.0193Kokonaisfosfori
03.03.19931.01140Kokonaisfosfori
11.08.19930.50120Kokonaisfosfori
07.04.19941.0193Kokonaisfosfori
05.09.19940.5094Kokonaisfosfori
12.04.19951.0178Kokonaisfosfori
30.05.19950.5057Kokonaisfosfori
29.08.19950.5090Kokonaisfosfori
24.04.19961.01140Kokonaisfosfori
17.06.19961.0170Kokonaisfosfori
24.07.19961.0170Kokonaisfosfori
26.08.19961.01100Kokonaisfosfori
15.04.19971.0194Kokonaisfosfori
01.09.19971.0183Kokonaisfosfori
29.12.19970.5099Kokonaisfosfori
06.01.19981.01100Kokonaisfosfori
15.01.19980.50110Kokonaisfosfori
26.01.19981.01110Kokonaisfosfori
18.02.19981.11160Kokonaisfosfori
11.03.19981.01120Kokonaisfosfori
22.03.19980.50150Kokonaisfosfori
07.04.19980.50170Kokonaisfosfori
09.09.19981.0193Kokonaisfosfori
18.11.19980.5063Kokonaisfosfori
15.12.19981.0185Kokonaisfosfori
19.03.19991.01200Kokonaisfosfori
22.07.19990.3087Kokonaisfosfori
16.08.19991.01100Kokonaisfosfori
11.04.20001.01100Kokonaisfosfori
04.09.20001.0199Kokonaisfosfori
26.03.20011.01130Kokonaisfosfori
04.09.20011.0194Kokonaisfosfori
08.04.20021.0156Kokonaisfosfori
03.09.20021.01120Kokonaisfosfori
25.03.20031.0185Kokonaisfosfori
20.08.20031.0193Kokonaisfosfori
31.03.20040.60110Kokonaisfosfori
01.09.20041.0184Kokonaisfosfori
17.03.20051.01100Kokonaisfosfori
11.08.20050.50100Kokonaisfosfori
13.03.20061.01130Kokonaisfosfori
08.08.20061.01110Kokonaisfosfori
13.03.20071.01100Kokonaisfosfori
22.08.20071.0183Kokonaisfosfori
19.03.20081.0186Kokonaisfosfori
13.08.20081.0189Kokonaisfosfori
18.03.20091.01120Kokonaisfosfori
27.08.20090.50110Kokonaisfosfori
10.03.20100.70100Kokonaisfosfori
05.08.20100.50100Kokonaisfosfori
10.04.20110.5056Kokonaisfosfori
22.08.20110.5069Kokonaisfosfori
20.03.20120.5089Kokonaisfosfori
05.09.20121.0184Kokonaisfosfori
14.03.20130.50160Kokonaisfosfori
05.09.20131.0182Kokonaisfosfori
06.03.20140.5060Kokonaisfosfori
18.08.20140.50100Kokonaisfosfori
05.03.20151.0180Kokonaisfosfori
18.08.20151.0187Kokonaisfosfori
05.04.20160.5062Kokonaisfosfori
11.08.20161.0190Kokonaisfosfori
22.03.20171.01120Kokonaisfosfori
23.08.20171.0176Kokonaisfosfori
14.03.20180.50100Kokonaisfosfori
22.08.20180.50190Kokonaisfosfori
27.03.20190.5085Kokonaisfosfori
21.08.20190.80120Kokonaisfosfori
25.03.20200.5081Kokonaisfosfori
13.08.20201.0170Kokonaisfosfori
25.03.20210.6074Kokonaisfosfori
23.08.20210.6084Kokonaisfosfori
29.03.20220.70130Kokonaisfosfori
30.08.20220.7098Kokonaisfosfori