Iisalmen reitti

 

Yläjärvi

Pinta-ala: 134 ha
Syvyys: 0,9 m
Keskisyvyys: 0,5 m
Järvityyppi: Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)
Ekologinen tila: Välttävä
Laskennallinen viipymä: 1 kk
Valuma-alueen pinta-ala: 41 km2
Kunta: Kiuruvesi

Yläjärvi kuuluu Luupuveden lintujärviin ja sijaitsee Luupuveden ja Välijärven yläpuolella.

Vedenlaatu

Yläjärvi on ylirehevä ja erittäin humuspitoinen järvi.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Yläjärveen tulee hajakuormitusta maa- ja metsätaloudesta. Myös sisäisellä kuormituksella on arvioitu olevan kohtalainen vaikutus järven tilaan. Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmassa (2016–2021) esitetty ulkoisen fosforikuormituksen vähentämisen tarve on n. 50 %.


Yläjärven valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Yläjärvi 006 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Yläjärvi 006 (0,9 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Yläjärvi 006 (0,9 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 0 m (haetaan 0 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
17.02.19930.4090Kokonaisfosfori
09.02.20040.30160Kokonaisfosfori
15.07.20040.50120Kokonaisfosfori
22.02.20100.40240Kokonaisfosfori
27.07.20100.60100Kokonaisfosfori
04.02.20130.50180Kokonaisfosfori
17.07.20130.50120Kokonaisfosfori
03.03.20140.50120Kokonaisfosfori
22.07.20140.50160Kokonaisfosfori
01.03.20170.50130Kokonaisfosfori
25.07.20170.50120Kokonaisfosfori
03.02.20200.5064Kokonaisfosfori
22.07.20200.5083Kokonaisfosfori
13.02.20230.5080Kokonaisfosfori
26.07.20230.50120Kokonaisfosfori