Iisalmen reitti

 

Välijoki-Suojoki

Ekologinen tila: Tyydyttävä
Pituus: 23,9 km
Valuma-alueen pinta-ala: 157 km2
Kunta: Kiuruvesi
Jokityyppi: Keskisuuret turvemaiden joet

Välijoki-Suojoki virtaa Luupujoen valuma-alueen pohjoisosien suoalueiden läpi Luupuveteen. Alueella on useita turvetuotantoalueita.

Näytteenottopisteen Suojoki 4 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Suojoki 4

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Suojoki 4

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 0 m (haetaan 0 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
07.09.20040.10130Kokonaisfosfori
30.09.20040.2061Kokonaisfosfori
25.10.20040.1070Kokonaisfosfori
01.06.20070.1014Kokonaisfosfori
14.08.20070.10120Kokonaisfosfori
02.11.20070.5057Kokonaisfosfori
27.05.20140.1055Kokonaisfosfori
03.09.20140.1077Kokonaisfosfori
28.10.20140.3061Kokonaisfosfori
20.05.20150.1039Kokonaisfosfori
16.05.20170.1032Kokonaisfosfori
25.07.20170.1098Kokonaisfosfori
20.09.20170.1067Kokonaisfosfori
18.10.20170.1057Kokonaisfosfori
26.05.20200.1059Kokonaisfosfori
15.07.20200.10120Kokonaisfosfori
23.09.20200.1060Kokonaisfosfori
17.11.20200.1072Kokonaisfosfori