Iisalmen reitti

 

Valkeisjärvi

Pinta-ala: 157 ha
Syvyys: 2,2 m
Keskisyvyys: 1,1 m
Järvityyppi: Matalat humusjärvet (Mh)
Ekologinen tila: Hyvä
Laskennallinen viipymä: 1 v 2,5 kk
Valuma-alueen pinta-ala: 6 km2
Kunta: Kiuruvesi

Matala Valkeisjärvi sijaitsee Luupuveden länsipuolella. Se laskee Valkeiskanavan ja Heinäpuron kautta Kaislaseen, josta vesi jatkaa Välijokena Luupuveteen.

Hydrologia

Valkeisjärven vedenpintaa on laskettu 2,3 metriä vuonna 1890.

Vedenlaatu

Valkeisjärvi on rehevä ja humuspitoinen järvi.

Tilaan vaikuttavat tekijät

1800-luvun lopulla tehty järven lasku on pienentänyt järven tilavuutta merkittävästi. Järveen kohdistuu ravinnekuormitusta maa- ja metsätaloudesta sekä turvetuotannosta.

Kalastus & kalasto

Valkeisjärvi kuuluu Ylä-Savon kalatalousalueeseen. Järveen on istutettu siikaa vuonna 2014.


Valkeisjärven valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Valkeisjärvi 009 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Valkeisjärvi 009 (1,8 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Valkeisjärvi 009 (1,8 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 1 m (haetaan 1 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
11.02.19871.0158Kokonaisfosfori
25.07.19901.0165Kokonaisfosfori
16.02.19931.2162Kokonaisfosfori
09.02.20041.0125Kokonaisfosfori
15.07.20041.0136Kokonaisfosfori
26.02.20090.8020Kokonaisfosfori
21.07.20091.0128Kokonaisfosfori
09.02.20120.8027Kokonaisfosfori
11.07.20121.0162Kokonaisfosfori
05.02.20151.0126Kokonaisfosfori
06.07.20151.0130Kokonaisfosfori
18.08.20151.0133Kokonaisfosfori
07.02.20180.9019Kokonaisfosfori
10.07.20180.9034Kokonaisfosfori
01.08.20180.9035Kokonaisfosfori
16.02.20211.0119Kokonaisfosfori
19.07.20211.0129Kokonaisfosfori
26.08.20211.0122Kokonaisfosfori