Iisalmen reitti

 

Vesien tarjoamien matkailumahdollisuuksien aiempaa monipuolisempi hyödyntäminen

Vesiin liittyvien matkailumahdollisuuksien aiempaa monipuolisen hyödyntämisen kannalta on tärkeää tunnistaa ne mahdollisuudet, joita alueen vesistöt ja niiden erityispiirteet mahdollistavat. Tältä pohjalta pystytään luomaan tuotepaketteja alueen ekosysteemipalveluita hyödyntävistä palveluista. Tarjonta toki pyrkii lähtökohtaisesti vastaamaan kysyntään. Esim. Savonia-ammattikorkeakoulussa tehdyn opinnäytetyön kyselytutkimuksessa venäläiset matkailijat pitivät Ylä-Savon vahvuutena nimenomaan luontoa ja kulttuuria, ja näihin liittyviä ohjelmapalveluja alueelta löytyykin. Iisalmenreitti.fi-sivusto on osaltaan hyödynnettävissä alueen vesistöjen tuotteistamisessa ja markkinoinnissa kotimaan matkailijoille.

Yhteistyö ja kokonaisuudet

Matkailuun liittyvän liiketoiminnan voimakkaampi lisääminen vaatii nykyisiltä toimijoilta myytävän tuotteen lisäksi myös yhteistyön alueellista laajentamista ja markkinoinnin lisäämistä. ”Iisalmi ja tienoot”-verkosto edustaa jo yhteistyötä Ylä-Savon tasolla. Sisä-Savon aluetta markkinoi VisitSavo. Kuopio-Tahko tuo esille Kuopion ja Tahkon lisäksi myös muualta Savosta ja Järvi-Suomesta löytyviä matkailuelämyksiä (esim. Leppävirta, Maaninka, Juankoski, Rautavaara ja Iisalmenkin seutu). Savon Seudun matkailuopas tuo esiin sekä Pohjois-Savon, että Etelä-Savon matkailukohteita.

Etenkin ulkomaan matkailijoille on helpompi lähteä tarjoamaan riittävän suuria kokonaisuuksia, ja Visit Finland onkin brändännyt koko Itä-Suomen aluetta laajemmin ”Lakeland”-termin alla. Iisalmen reittikin on osa suurempaa Vuoksen vesistöaluetta ja linkittyy tätä kautta mm. Saimaaseen.

Vuonna 2019 iso osa Vuoksen vesistöalueen rannoilla sijaitsevista kunnista allekirjoitti Järvi-Suomen peruskirjan – allekirjoittajat sitoutuivat parantamaan alueen vesistöjen kuntoa, tukemaan alueen tutkimusta sekä edistämään vastuullista matkailua ja vesistön virkistyskäyttöä. Julkisen sektorin tekemät toimenpiteet mm. alueen reittiverkoston kehittämiseksi ovatkin kokonaisuudessa keskeinen asia ja osaltaan tukevat myös matkailualaa.