Iisalmen reitti

 

Tietosuojaseloste

Päivitetty 27.6.2019
 
1. Rekisterinpitäjä
Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry
Yrittäjäntie 24, 70150 Kuopio
 
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö/tietosuojavastaava
Petri Nieminen, petri.nieminen(at)vesiensuojelu.fi
 
3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietorekisteriin tallennetaan vain henkilön itsensä sähköiseen lomakkeeseen tallentamia tietoja.
• Lisätietojen antaminen
• Mahdollinen kampanja/kilpailu/aktiviteetti
 
4. Rekisteriin kerättävät tiedot
Kaikki rekisteriin kerättävät tiedot tulevat henkilön itsensä täyttämästä lomakkeesta. Lomakkeessa kysyttävät tiedot pääsääntöisesti:
Nimi
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Vapaa viesti
 
5. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
• asiakkaalta internetin kautta
• evästeiden avulla
 
6. Henkilötietorekisterin sisältämien tietojen luovutus
Henkilötietorekisterin tietoja käytetään vain omiin tarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta eteenpäin.
 
7. Evästeiden käyttö
Keräämme sivustolla käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden avulla (Google Analytics). Keräämme tietoja sivuston kävijämäärien laskemiseksi sekä sivuston kehittämistä varten. Halutessasi voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia.
 
8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta tai siirretä em. tavalla.
 
9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää pyynnön virheen korjaamiseksi. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Rekisteröidyn oikeuksia koskevat yhteydenotot, katso kohta 2.
 
10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla asemansa puolesta on oikeus käsitellä tietoja.
Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin ja käyttäjäoikeuksin. Rekisteri sijaitsee tietokoneella suojatussa paikassa. Internetin kautta pääsy rekisteriin on estetty palomuuritekniikalla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.
 
11. Tietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään pääsääntöisesti niin kauan, kuin yhteyden ottamiseen (tai mahdollisen kampanjan toteuttamiseen) tarvitaan, kuitenkin enimmillään 12 kk.