Iisalmen reitti

 

Uusi säännöstelylupa käyttöön Onki- ja Porovedellä

Onkivedellä sekä Poroveden tasossa olevilla järvillä on otettu käyttöön uusi säännöstelykäytäntö, jonka tavoitteena on kevään kuivuusriskien vähentäminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen siten, että säännöstelyä voidaan hoitaa nykyistä joustavammin erilaisissa vesitilanteissa.

Säännöstelylupien haltijan, Pohjois-Savon ELY-keskuksen, tiedote asiasta: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/onki-ja-porovedella-otettiin-kayttoon-uusi-saannostelylupa-pohjois-savo-