Iisalmen reitti

 

Tuorein arvio jokien, järvien ja rannikkovesien ekologisesta tilasta julkaistu (27.8.2019)

Uusi alustava arvio jokien, järvien ja rannikkovesien ekologisesta tilasta julkaistiin 27.8.2019. Arvio on tehty vuosina 2012–2017 kerättyjen aineistojen pohjalta.

Iisalmen reitillä ja sen alapuolisen Kallaveden yläosan alueella on tapahtunut joitakin muutoksia verrattuna edelliseen luokitukseen vuodelta 2013. Reitin keskusjärvillä Porovedellä ja Onkivedellä ei luokitusmuutoksia ole tapahtunut, mutta alapuolella Pohjois-Kallaveden luokitus on muuttunut hyvästä tyydyttävään. Lisäksi muun muassa Suovu-Palosen alueella useampi järvi on muuttunut luokasta hyvä luokkaan erinomainen. Salahminjärven valuma-alueella sijaitsevat vesimuodostumat on luokiteltu hyvään tai erinomaiseen tilaan lukuun ottamatta Murennusjokea.

Pintavesimuodostumien ekologisen tilan luokitus tehdään kuuden vuoden välein, joten seuraavan kerran luokituksia päivitetään vuonna 2025.