Iisalmen reitti

 

SYKE:n mukaan vesistöjen kemiallinen tila edelleen huono – syynä monesti elohopea

”Suomen järvien, jokien ja rannikkovesien kemiallinen tila ei ole parantunut, vaikka useimpien aineiden pitoisuudet alittavat niille asetetut pitoisuusrajat eli laatunormit. Muutaman pysyvän ja eliöihin kertyvän aineen laatunormit ylittyvät laajasti Suomessa ja sen vuoksi pintavesien kemiallinen tila on huono. —- Elohopea usein syynä huonoon vesien tilaan”

Lisätietoa SYKE:n tiedotteesta:

https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Vesi/Vesistojen_kemiallinen_tila_on_edelleen_(58390)