Iisalmen reitti

 

Sulfaattikuormitus vaikuttaa vesistöjen tilaan

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) julkaiseman tiedotteen mukaan sulfaattikuormitusta ei ole riittävästi huomioitu vesiensuojelussa. Sulfaatti voi muun muassa kiihdyttää järvien rehevöitymistä. Tiedote SYKE:n sivuilla:

https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Vesi/Sulfaattikuormitus_voi_vaarantaa_vesisto(58407)