Iisalmen reitti

 

Rantametsät parantavat maatalousalueiden jokien tilaa

Maa- ja metsätalouden vesistövaikutusten seurantahankkeessa (MaaMet) on tarkasteltu jokivarren maankäytön merkitystä maatalousalueiden jokien ekologiseen tilaan.

Tutkimukset Pohjanmaan jokivesistä osoittavat, että rantametsät voivat parantaa virtavesien tilaa maatalousvaltaisilla alueilla. Aiheesta tarkemmin Pro Agria Oulun sivuilla.