Iisalmen reitti

 

POSELY: Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 31.12.2019

Iisalmen reitillä Kiuruvesi on säännöstelyluvan mukaisella tavoiteylärajalla ja Poro- ja Onkivesi noin 10 senttiä ylärajan alapuolella. Juoksutukset ovat olleet keskimääräistä suuremmat koko joulukuun ajan.  Jatko vaikuttaa samansuuntaiselta.

POSELYn tiedote