Iisalmen reitti

 

POSELY: Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 30.1.2020

Iisalmen reitillä Kiuruvesi on ollut välillä säännöstelyluvan mukaisen tavoiteylärajan yli ja välillä selvästi alle.

Poro- ja Onkiveden uusi säännöstelylupa on otettu käyttöön. Merkittävin muutos uudessa luvassa on pakollisen kevätaleneman poistuminen eli nyt ei vielä ainakaan helmikuussa aloiteta entisenlaista pintojen alentamista. Pinnat pidetään noin 10 senttiä ylärajan alapuolella.

Juoksutukset ovat olleet keskimääräistä suuremmat koko tammikuun ajan.  Nyt juoksutukset ovat pieneneviä ja pienenevät edelleen mikäli pakkaset jatkuvat.

POSELYn tiedote