Iisalmen reitti

 

Pohjois-Savoon uusi vesiteknologian TKI-keskittymä: Kuopio Water Cluster

Pohjois-Savoon perustetun Kuopio Water Clusterin (KWC, www.kuopiowatercluster.fi) tavoitteena on olla Suomen merkittävin vesialan tutkimus- ja tuotekehityskeskittymä vuoteen 2022 mennessä. KWC edesauttaa uusien teknologioiden, tuotteiden ja palveluiden kehittämistä vesialan ajankohtaisiin haasteisiin, kuten kaivos-, sellu- ja paperiteollisuuden vesienkäsittelyyn sekä maatalouden vesistökuormituksen hallintaan. Ratkaisuja kehitetään tiiviissä yhteistyössä alalla toimivien yritysten kanssa.

KWC:n tausta on laaja-alaisessa pohjoissavolaisessa vesiosaamisessa, jolla on kyky kehittää käytännössä todennettuja teknisiä ratkaisuja ja sovelluksia vesialan haasteisiin. Sen keskeisiä toimijoita ovat: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy (Savonia AMK), Itä-Suomen yliopisto (UEF), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Geologian tutkimuskeskus (GTK), Ruokavirasto sekä Luonnonvarakeskus (Luke).

Klusterin tuotekehityspalveluiden keskiössä ovat:
Prosessit: Vedenkäsittelyteknologioiden ja suljettujen vesikiertojen kehittäminen
Ympäristö: Vesistöjen ja pohjavesien pilaantumisen ehkäiseminen, maatalouden vesistökuormituksen ja teollisuusvesien hallinta
Smart Solutions: Älykkäät vesihuollon ratkaisut

KWC muodostaa tiiviin toiminnallisen kokonaisuuden, joka kykenee vastaamaan yhden luukun periaatteella vesialan yritysten tuotekehitys- ja testauspalvelutarpeisiin. Uusia vesiteknologian sovelluksia pystytään kehittämään ja testaamaan sekä laboratorio-olosuhteissa, että kenttäkohteissa pilot-mittakaavassa. Klusterin myötä Pohjois-Savon alueelle syntyy laaja-alainen vesiosaamisen ekosysteemi, joka kehittää, tuotteistaa ja kokoaa uusia innovaatioita ja ratkaisuja kansainvälisille markkinoille yhteistoiminnassa alalla toimivien yritysten kanssa.

Toiminnallaan KWC:

1) Edesauttaa uuden liiketoiminnan syntymistä vesiosaamisesta Pohjois-Savon alueelle (startupit, uudet tuotteet ja palvelut)
2) Vahvistaa nykyisten yritysten asemaa ja kyvykkyyttä potentiaaliseen kasvuun
3) Houkuttelee alueelle uusia yrityksiä (veturiyritykset, pk-yritykset)
4) Tukee alalla toimivien yritysten pääsyä kansainvälisille markkinoille

Pohjois-Savon liitto on myöntänyt Kuopio Water Clusterille merkittävän EAKR-rahoituksen toimintojen kehittämiseen. Toukokuussa 2019 saatu 4,5 milj. euron hankerahoitus vahvistaa klusterin toimintaedellytyksiä ja kyvykkyyttä edesauttaa vesialalla toimivien yritysten tutkimus- ja tuotekehitystoimintoja sekä uuden yritystoiminnan muodostumista Pohjois-Savon alueelle. Hankerahoituksella toteutetaan strategisia laiteinvestointeja sekä käynnistetään klusterin toiminnot.

Lisätiedot: Tutkimuspäällikkö Eero Antikainen (Savonia AMK), p. 044 785 6325, eero.antikainen@savonia.fi